ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Didysis Tridienis: Ketvirtadienio liturgija parapijoje

2015-04-02
Įvykiai >>

Didysis Velykų Tridienis Šv. Juozapo Darbininko parapijoje prasidėjo Didžiojo ketvirtadienio vakare — Viešpaties vakarienės šventimu. Paskutinės vakarienės šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė (išsamiau klausykite>>>) svečias iš Vatikano monsinjoras Visvaldas Kulbokas.

Šią dieną minimas Eucharistijos įsteigimas ir Jėzaus įsakymas vieniems kitus mylėti.
Šią dieną yra prisimenama Paskutinė vakarienė, kuri, įvykusi Jėzaus ir mokinių rate, šiandien visų mūsų yra lygiai tokiu pat būdu surengiama ir švenčiama. Šią dieną į ją esame pakviesti visi. Eucharistijoje Kristus mums kiekvienam save atiduoda, paaukoja per duoną ir vyną. Taip mes pastebime Kristaus troškimą būti su mumis kiekvieną dieną, kad būtume Jo draugai, bendrabroliai, Jo skelbėjai.
Taip pat šią dieną visi prisimename, jog esame kunigiškoji tauta – nešanti Viešpačiui save, savo gyvenimo auką, atnašą Jo garbei. Kunigais esame tapę Krikšte, kada Viešpats mus pakvietė būti Jo nariais, Kūnu ir Krauju pasauliui. Ir šią dieną esame kviečiami nešti ant altoriaus savo atnašas, savo gyvenimo duoną, ir ją laužyti.
Nutyla varpai. Jie neskambės iki Velyknakčio. Tai mums primena paklusnumą ir nusižeminimą. Varpų skambesys – tai Gerosios Naujienos skambėjimas. Varpų nutilime galime įsiklausyti, kaip mūsų gyvenime skamba Geroji Naujiena, ar mes esame Gerosios Naujienos skelbėjai.
 

Paskutinės vakarienės šv. Mišios baigėsi procesija, kurioje Švč. Sakramentas buvo perneštas į Švč. Sakramento garbinimo vietą. Tikintieji tyloje dar ilgai adoravo Eucharistinį Jėzų.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy