ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Gyvojo Rožinio brolijos maldininkų susitikimas - agapė

2014-05-25
Įvykiai >>

Po šv. Mišių, kurias už visus Gyvojo Rožinio (toliau GR) maldininkus aukojo dvasios vadas kan. P. Merliūnas, maldininkai rinkosi į agapės - susirinkimų kambarį Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios II aukšte. Atėjo gal 65 žmonės, tad susėdome prie 3 stalų, ant kurių dėka gerųjų ir darbščiųjų GR seserų Kazytės, Vandos, Juzefos, Staselės netrūko įvairiausių vaišių. 

Pradžioje visi kartu giedojome giesmę ,,Su galinga rožančiaus malda", meldėme šv. Filomenos litaniją - ją pravedė br. Augustinas, po to pasimeldėme už 3 mirusius GR narius: a.a. Reginą, Lidiją, Joną ir labai pamaldų mūsų brolį Vaclovą.

Kan. Petras, palaiminęs vaišes, tarė įžanginį žodį apie Rožinio maldos svarbą ir mūsų kiekvieno pareigą KASDIEN sukalbėti savo slėpinį, idant Rožinio malda nesutrūkinėtų. 

Vaišinomės, giedojome, dainavome ir dalinomės, ką malda duoda žmogui. Keletas moterų nepabūgo viešai pasidalinti apie savo patirtį: moteris, pradėjusi savo verslą, sulaukė grasinimų, gąsdinimų, kad ji žlugs. Jai į galvą mintis atėjo melsti Rožinį. Ir tikrai, nieko bloga nenutiko, o jos verslas sekėsi 8 metus. Kita mergina kalbėjo Rožinį ir jai sekėsi mokslai tiek bendrojo lavinimo mokykloje, tiek tolimesnėse studijose. Kai s. Vanda pradėjo melsti GR kasdien, jai pasitaisė sveikata; kita sesė jautriai pasidalino, kad ji meldžiasi į Mariją tiek įvairiuose savo skausmuose, tiek džiaugsmuose ir niekada neapsivylė. Tokie liudijimai džiugina visus GR brolijos narius, kartu skatina rimtai atlikti savo pareigą ir kasdien išmelsti savo GR dalelę.  

Reikia panašių liudijimų, jie yra mums tvirtybė ir pavyzdys, kad kiekvienas iš Bbrolijos išplatintų 22-jų Gyvo Rožinio komplektų, kad pareigingai išmelstų kasdieną savo dešimtuką - slėpinį. Dar pasitaiko, kad kas nors apleidžia savo maldą ar visai nustoja meldęsi, ar meldžiasi ne kasdien, o šitai netinka, nes Gyvieji Rožiniai turi "pulsuoti'' kasdien.  

Nebuvo kalbų, kad Rožinio meldimas ką nors apsunkina. Kaip kitaip? Juk tai dvasinis ginklas prieš visas blogio atmainas gyvenime.

Juk Viešpats mus moko melstis ir nekada nepaliauti. Tad JEI DIEVAS SU MUMIS, KO MUMS BIJOTI, KO MUMS DREBĖTI?

 

Vadovė Aldona Jonutienė

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy