ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Gyvojo rožinio maldininkų šventė

2013-06-09
Įvykiai >>

Birželio 9 d. Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje vyko Gyvojo rožinio maldininkų šventė. Po šv. Mišių buvo liudijimai ir agapė.

Gyvojo rožinio maldininkų šventė prasidėjo 12.00 val. šv. Mišiomis, jas aukojo kun. kanauninkas P. Merliūnas, patarnavo diakonas Andrius ir klierikas Antanas.

Pamoksle kanauninkas P. Merliūnas ragino: susirinkusiems į šv. Mišias, nupynus gražų maldų vainiką, padovanoti Švč. Trejybei ir Motinai Marijai.
Šiose šv. Mišiose, Evangelijoje buvo pasakojama apie Naimo jaunikaičio prikėlimą ir jo grąžinimą motinai, tai reikia tik noro, reikia bendravimo, Marijai užtariant, ir Jėzus prikels visus iš baisiosios dvasinės mirties, į kurią grimzta šių dienų žmogus.
Kanauninkas p. Merliūnas ragino melstis Rožinio malda, nelaikyti vos gavus dovanai Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo progomis stačiuose, šitaip elgdamiesi eisime į dvasinę mirtį ir rožinis lieka reikalingas tik mirusiam (gyvenime rankose nelaikiusiam) įsprausti į rankas. Pavėluotas įspaudimas. O gal Švč. M. Marija amžinybėje paklaus: o gyvas būdamas, ar meldėsi Rožinio malda? Jeigu gyvi būsime rankoje laikę rožinį, kalbėję jį, jeigu rožinis nebus mums buvęs tik kokiu talismanu, tai šios maldos dėka, tarsi kopėčiomis kopsime patys ir kitus vesime į Dangų.
Gyvojo rožinio maldininkų dvasios vadas kun. P. Merliūnas kvietė visus kasdien sukalbėti bent po vieną rožinio paslaptį, prašant mūsų Tėvynėje gyvenantiems blaivumo ir malonės dorai, meilei, kuri yra niekinama; kvietė jungtis į Gyvojo rožinio kalbėtojų - maldininkų būrį, belstis į Marijos motinišką Širdį, turint viltį, kad Marijai užtariant neliksime neišgirsti.

Pamokslo pabaigoje kanauninkas dar kartą pakvietė visus ne tik kalbėti, melstis rožančių, bet ir apmąstyti kiekvieno slėpinio prasmę, medituoti ir šių dienų realijas; jungtis naujiems nariams į Gyvojo rožančiaus mylėtojų būrį. Svarbu nepraleisti nė vienos dienos, nes tada sutrūkinėja visa Rožinio dalis, patarimas - nepalikti rožinio maldos vakarui, nesimelsti rožinio malda per šv. Mišias.

Po sumos šv. Mišių Gyvojo rožinio maldininkai rinkosi į agapę. Agapės pradžioje visi maldininkai giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, o po jos – šv. Filomenos litaniją. Agapėje svečiavosi p. Vytautas Uogelė, vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio valdybos Vilniuje atsakingasis sekretorius. Po Blaivybės brolijos dvasios vadovo kanauninko P. Merliūno įvado kalbėjo svečias Vytautas Uogelė. Nustebino jį gana gausus Gyvojo rožančiaus maldininkų būrys. V. Uogelė padovanojo valančiukų vėliavą ir Blaivybės nario ženkliukus.

Besivaišinant prie svetingo agapės stalo, trys Gyvojo rožinio nariai pasidalino liudijimais apie tai, kokią pagalbą jiems yra suteikusi Švč. Mergelė Marija ir malda:

Sesuo Kristuje Felicija P. nuoširdžiai liudijo, kad tikėdami Švč. Mergelės Marijos pagalba, daug kas iš jos pažįstamų žmonių pagijo nuo ligų; pabrėžė Marijos simbolių - statulėlės ir Rožinio karoliukų vainikėlio - prasmę.
Brolis Kristuje Saulius M. liudijo, kad pasitikėjimas Dievu ir dažna maža skautiška maldelė nuo jaunystės padėjo jam išsaugoti tikėjimą.
Sesuo Kristuje Aldona Ž. džiaugėsi įsikūrusia Gyvojo rožančiaus brolija Klaipėdoje, o taip pat ir mūsų parapijoje, jos bendryste, papasakojo apie savo dvasinę patirtį, Švč. M. Marijos užtarimus Lurde.
Kanauninkas P. Merliūnas pasiūlė liudijimus užrašyti ir kaupti, o taip pat įsilieti ir į Blaivybės brolijos narius.

Trumpų pertraukėlių metu Blaivybės brolijos ir Gyvojo rožinio prezidentė, sesuo Kristuje Aldona J. labai išraiškingai skaitė Lacrimos eiles, meditacijas apie mūsų visų Dangiškąją Motiną.

Vaišinomės, giedojome. Gyvojo rožinio nariai liko patenkinti švente, susitikimu, gyvais liudijimais.

Žiūrėti nuotraukas

 

Blaivybės brolijos ir Gyvojo rožinio prezidentė A.Jonutienė

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy