II EILINIS SEKMADIENIS. „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija

2016-01-17
Homilijos >>

Artėjantis sekmadienis, sausio 17 d., - MIGRANTŲ IR PABĖGĖLIŲ diena. Popiežius Pranciškus susitikime su diplomatais Vatikane metų pradžioje savo kalboje pastebėjo, kad migracija bus ateities pasaulio dalis. Atrodo šie popiežiaus žodžiai jau su kaupu pildosi modernioje Lietuvos istorijoje. Sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną, kuri primena, iš kur mes išėjome prieš ketvirtį amžiaus bei kur dabar randasi Lietuva ir visi jos vaikai, pabirę po platųjį pasaulį. Visų mūsų kurta ir puoselėta Lietuva gal ir nėra tai, ko daugelis laukėme ir tikėjomės prieš ketvirtį amžiaus. Atpažindami ir įvardindami trūkumus, kurie matomi plika akimi dabarties Lietuvoje, pirmiausia turime išvysti ir atpažinti save. Migracija, kuri ne tik bus, bet jau ir yra dabarties Lietuvos dalis, kviečia susitelkti ties vertybėmis, kurios nekinta, nemažta, o priešingai - su laiku ir patirtimi mums primena, kur yra saugus tautos išlikimo garantas ir kelias stipriai verdančiame pasaulio tautų katile.

II eilinio sekmadienio Evangelijoje išgirstame ir sužinome apie pirmąjį Jėzaus veiklos ženklą - stebuklą Galilėjos Kanos vestuvėse: vanduo virsta vynu. Vyro ir moters santuoka šventraštyje yra sandoros ženklas tarp Dievo ir Jo išrinktosios tautos. Šio sekmadienio Evangelijoje mes vienintelį kartą per visus šventraščio puslapius išgirstame Dievo Motinos Marijos išskirtinį prašymą ir paliepimą: Darykite, ką tik jis jums lieps" (Jn 2, 5).

Dievo Sūnus, Jėzus Kristus vestuvių pokylyje atpažįsta ir supranta paprasto žmogaus gyvenimo rūpesčius ir džiaugsmus. Jam nesvetima žmogaus kasdienybė, šventės ir darbų gausa. Nuolat atsigręžkime į Jėzų ir Mariją vardan išlikimo ir amžino gyvenimo vilties. Šventasis Arso klebonas Jonas Marija Vianėjus, gyvenęs XIX amž. vidurio Prancūzijoje, dėl vidinės šeimų dvasinės ramybės ne kartą sakydavo: „Pakvieskite Jėzų ir Mariją į savo šeimas“. Bendra šeimos malda, švento rašto skaitymas ir jo apmąstymai, nuolatinė meilė ir abipusė pagarba yra aiškiausias pakvietimo ženklas, kad Jėzus ir Marija apsigyventų mūsų namų sielose ir širdyse.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy