III GAVĖNIOS SEKMADIENIS. „Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ (Jn 2, 19). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija

2018-03-04
Homilijos >>

Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums primena Jėzaus laikų prekiautojų išvaikymą iš šventyklos, Jo pyktį dėl Jeruzalės šventyklos orumo išniekinimo. Ką gi Jėzus atranda šventykloje? Tai prekiautojai jaučiais, avimis, balandžiais ir ciniški pinigų keitėjai. Visa tai išvydęs ir su virvučių rimbu išvaikęs  visus prekeivius Jėzus ištaria: „...iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ (Jn 2,16)

Gavėnios metas yra skirtas dvasiniam apsivalymui, kai turime naujai įvertinti savo gyvenimo kryptį, atnaujinti santykį su Dievu. Šio sekmadienio Evangelinis Jėzaus pyktis, radus turgų šventykloje, mums primena, kad gyvenime pyktis kartais yra būtina priemonė, siekiant aukštesnių tikslų. Reikia pripažinti, kad pyktis savyje nėra nuodėmingas. Patenkame į pykčio nuodėmę, kai leidžiame pykčiui užvaldyti mūsų protą ir jausmus. Neretai nuodėmingus pykčio priepuolius galime išvysti kelyje, kai vairuotojai nepasidalina kelio. Arba pykstame, kai kažkas mūsų sunkaus darbo vaisius neteisėtai pasisavina kaip savo. O kaip mes pykstame ant savo vaikų, kai jie triukšmauja  arba vienas ant kito tik todėl, kad ko gyvenime tikėjomės vienas iš kito - to negavome. O kaip dažnai pykčio priepuolio priežastis yra mūsų nuovargis. Bet patekę į taip dažnus gyvenimiškus pykčio spąstus ar skubame vienas kito ir Dievo už tai atsiprašyti?

Gavėnios metas yra puiki proga atnaujinti santykį su Dievu per Susitaikymo sakramento malonę, atnaujinant tamprų ryšį su savo parapijos bažnyčia - Dievo namais - mūsų gyvenamoje aplinkoje.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy