ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Kelionė, suvirpinusi sielas

2017-11-11
Įvykiai >>

Kelionė tai kelias, kuriuo eini, atrasdamas kažką naujo, nepatirto, nepažinto. Keliaujame kasdien: iš pareigos, įpročio, genami noro, vejami pareigų, trokšdami naujų nuotykių, siekdami pažinti, pamatyti, patirti. Keliaujame fizine prasme, keliaujame ir mintimis...

Piligrimininė kelionė į Romą, minint Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejaus sukaktį tai ir fizinė, ir dvasinė kelionė. Fizinė nuvažiuotais ir nueitais kilometrais, dvasinė potyriais ir suvokimu, kuris buvo įgytas.

            Piligrimystę pradėjome naktį Eucharistijos šventimu. Sustiprinti Gyvąja duona 53 šv. Juozapo Darbininko parapijos tikintieji autobusu išvykome  Švento miesto link.

            Lenkija, Čenstochova pirmasis sustojimas. Aplankėme Dievo Motinos koplyčią, Jasna Goros vienuolyną.

            Austrija mus pasitiko J. Štrauso valso melodijomis. Pravažiavus žydrąjį Dunojų, prie šiltosios Italijos sienos, išvydome dar šiemet nematytą sniegą. Nustebome ir supratome, kad mūsų gražus gyvenimas kupinas netikėtumų.

            Paduva antrasis sustojimas. Meldėmės šv. Antano Paduviečio katedroje prie šventojo relikvijų. Nuprausti liūties vis tiek buvo laimingi, jautėmės Viešpaties apdovanoti.

            Vatikanas Šventas miestas, kurį aplankėme ketvirtąją kelionės dieną. Mus pasitiko saulė! Vatikano aikštėje laukėme trečiadienio popiežiaus audiencijos. Širdys suspurdėjo, kai išdidžiai skandavę ,,Lietuva, išgirdome popiežiaus žodžius: ,,Terra di Mariana”. Kai kurie mūsų parapijos piligrimai turėjo galimybę net paliesti Šventąjį Tėvą. Nepamirštama patirtis...Ilgas laukimas atsipirko su kaupu. Vėliau iš žemaičių vyskupo Kęstučio Kėvalo sužinojome apie popiežiaus sapną: ,,Sapne mačiau, kad atvykstu į Lietuvą. Po džiugios naujienos ir audiencijos piligrimai dalyvavo šv. Mišiose Šv. Petro Bazilikoje, prie pagrindinio altoriaus. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Po šv. Mišių diena buvo praleista Bazilikoje, aplankant požemius, Lietuvių šv. Kazimiero koplyčią. Taip pat piligrimai turėjo galimybę kilti į kupolą ir iš viršaus apžiūrėti Romos didybę. Įspūdingoji diena nesibaigė: nors akimirką iš arčiau galėjome pažinti Romą miestą ant septynių kalvų.

Asyžius kitas mūsų kelionės tikslas. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilikoje išklausėme katechezę, kurią vedė Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. M. Marijai klebonas kun. Antanas Blužas OFM. Po katechezės vyko šv. Mišios, kurias aukojo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Po apeigų piligrimai aplankėme Šv. Pranciškaus baziliką bei pasimeldėme prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo. Švč. Angelų Marijos bazilikoje išvydome Porciunkulės bažnytėlę, kurią atstatė pats Šv. Pranciškus ir joje meldėsi kartu su broliais pranciškonais.

Kitą dieną Romoje visi piligrimai rinkosi į Šv. Mišioms į Marijos Maggiore (Marijos Didžiąją arba kitaip Snieginės) baziliką bendrai maldai. Mišias aukojo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas.

Paskutinę viešnagės Italijoje dieną praleidome  žavingoje, tądien ūkanotoje Venecijoje. Paskendę rūke nuplaukėme į šį paslaptingą miestą, kad pajaustume jo dvasią: aplankėme šv. Mato katedrą, plaukėme gondolomis, keliavome tiltais tilteliais, vaišinomės itališkais skanėstais.

Kelias namo neprailgo, suvienyti bendrystės, apdovanoti Dievo malonėmis meldėmės, giedojome, dainavome, bendravome, juokavome.

Tai buvo kelionė, kurioje kiekvienas atradome, supratome, patyrėme, išgyvenome...

Norisi padėkoti žmonėms, be kurių šių atradimų ir patirčių nebūtų: klebonui Vladui Gedgaudui, Kristinai Černis, kun. Mindaugui Stoniui  už iniciatyvą, rūpestį, palaikymą, globą, šilumą.

Piligrimė Simona Macevičienė

 

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy