ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena „Tūkstantoji karta“

2016-10-15
Įvykiai >>

Klaipėdoje papūtė Atsinaujinimo vėjai... 

2016 m. spalio 15-oji Klaipėdoje buvo ypatinga. Šią dieną, pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje buvo rengiama Atsinaujinimo diena, ryškiu pavadinimu Tūkstantoji karta. Atsinaujinimo diena - tai Klaipėdos miesto katalikiškų parapijų organizuotas grandiozinis renginys, nenuvilnijęs uostamiestyje be pėdsakų, bet palietęs daugiau nei tūkstantį renginyje dalyvavusių širdžių ir sielų. 

Atsinaujinimo diena vyko Žvejų kultūros rūmuose, kurie talpina daugiau nei 1000 žmonių. Renginio dieną salė buvo sausakimša... Toks gausus klaipėdiečių dalyvavimas liudijo, kaip labai uostamiesčio tikintieji buvo išsiilgę ir troško tokios tikėjimo šventės, kokia Klaipėdai tapo Atsinaujinimo diena. 

Likus gerai valandai iki renginio, dalyviai jau būriavosi Žvejų kultūros rūmų koridoriuose, šventei dar neprasidėjus salė jau buvo pilnutėlė. Tūkstantoji karta susirinkusi nekantriai laukė renginio pradžios. Kas gi akino visus čia susirinkti? Vienas iš atsakymų – atsinaujinimo dienos programa: renginį atidarė fenomenalus, jungtinis Klaipėdos, Gargždų ir Kretingos katalikiškų parapijų choras, kuriam vadovavo Lina Pudžiuvelytė. Jau su pirmaisiais šio choro atliekamų giesmių akordais salė stojosi šlovinimui. Kūrėsi jauki savumo ir bendrystės atmosfera. Pasibaigus pirmajam šlovinimui, į sceną įžengė pirmasis svečias, J. E. Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Vyskupas kalbėjo tema Atsivertimas – gimimas iš naujo. Vysk. Kęstutis pažymėjo, jog pirmoji Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena vyksta Žvejų rūmuose, o juk pirmieji Kristaus mokiniai ir buvo žvejai... Vyskupo Kęstučio žodžiai krito giliai tikintiesiems į širdį, atsistojusios publikos aplodismentai netilo netgi jam pasitraukus iš scenos. Neilgai trukus vėl buvo giedamos šlovinimo giesmės, po kurių renginio svečių laukė staigmena! Šalia sausainių ir arbatos, kurią renginio dalyviams išvirė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų bataliono kariai, veikė Klaipėdos katalikiškų parapijų informacinis foje. Čia renginio dalyviai galėjo susipažinti su Marijos Taikos Karalienės, šv. Kazimiero, šv. Juozapo Darbininko, Kristaus Karaliaus, Brunono Kverfurtiečio parapijų, šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologinio centro veikla, taip pat su Klaipėdos miesto Šeimos Centru, Marijos Radijo savanoriais, žurnalistu Tomu Vilucku. Šiame foje, ko gero, pirmą kartą Klaipėdos miesto tikintieji pamatė vieni kitus iš arti, taip pat visos šešios Klaipėdos bažnyčių bendruomenės buvo drauge, vienoje vietoje ir dalinosi tikėjimo ir benduormėnes džiaugsmu.

Po pertraukos dar kartą vyko šlovinimas, įvesdinęs į brolio dominikono Pijaus Eglino OP iš Vilniaus temą Kaip atverti širdį, kad Viešpats prisiliestų? Br. Pijus ragino įsiminti šią spalio 15-ąją, kaip savo antrąjį gimtadienį... Dar viena stipri tema nepaliko abejingų, klausytojai sunkiai paleido br. Pijų nuo scenos, sulaikydami jį audringomis ovacijomis. Po šios paskaitos renginio dalyviai buvo raginami susikaupti maldai – Dieviškojo Gailestingumo vainikėliui. Maldai vadovavo tą dieną savo gimtadienį šventęs šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius.

Po neilgos pertraukėlės kun. Sigitas Žilys iš Palangos pasakojo apie tai, kas yra Eucharistija, t.y. šv. Mišios? Kokia jų tikroji prasmė? Ar mes jos dar nepamiršome? O gal netgi nežinome? Su kun. Sigito pagalba klausytojai atsakė į šiuos klausimus ir buvo pasiruošę dalyvauti šv. Mišių puotoje, kuriai vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo br. Pijus Eglinas, Klaipėdos miesto dekanas kun. Vilius Viktoravičius ir daugiau nei 20 kunigų iš visos Telšių vyskupijos.

Po šv. Mišių į sceną buvo sukviesti visi prie renginio organizavimo prisidėję žmonės. Jų buvo daugiau nei 150. Jiems dėkojo ir prie jų į aktyvią veiklą Klaipėdos tikinčių bendruomenių labui ragino jungtis dekanas Marijos Taikos Karalienės klebonas, kun. Vilius Viktoravičius.

Tikėjimo šventei pasibaigus, tikintieji neskubėjo skirstytis, netilo šlovinimo giesmės, o dalyvavusiųjų lūpose skambėjo žodžiai: Tai buvo Klaipėdos dvasinis gimtadienis...

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo dienos Tūkstantoji karta organizatoriai nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams: Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, IĮ „Luxa“, Klaipėdos miesto savivaldybei, Marijos Radijui, radijui RadijoGAMA, internetiniam portalui katalikai.lt, laikraščiams Kretingos Pajūrio Naujienos, Šilutės Banga, Gargždų Banga, Klaipėdos miesto dienraščiams Vakarų ekspresas, Klaipėda, Klaipėdos Kultūros fabrikui, iį „Luxa“, svečių namams „Aismarės“, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Dragūnų bataliono kariams, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, bei visiems savanoriams, prisidėjusiems prie šios tikėjimo šventės organizavimo!

taikoskaraliene.lt/index.php

Marta D. Palmaitytė

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy