ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojų metodinis susirinkimas Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje

2016-10-04
Įvykiai >>

„Vienintelė tikroji kelrodė žvaigždė

jaunam žmogui – Evangelija.

Religija turi apimti ir kultūrą,

nes kitaip kultūra taps tik tuščiavidure civilizacija.“

(Stasys Šalkauskis)

          Tarptautinės Mokytojų dienos išvakarėse, spalio 4 dieną Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojai susirinkome į metodinį užsiėmimą mūsų Bažnyčios agapės salėje. Aptarėme pagrindines veiklos gaires šiems mokslo metams: rengiama atnaujinta katalikų tikybos Bendroji programa, Telšių vyskupijos 90-ečio renginiai, žemaičių Krikšto 600 m. Jubiliejaus baigiamasis etapas, lytiškumo ugdymo programa. Sulaukėme gerb. svečio – Lietuvos Katechetinio centro ir Telšių vyskupijos Katechetinio centro vadovo  mons. eduk. m. lic. Rimanto Gudlinkio apsilankymo. Monsinjoras pasidalino įžvalgomis apie praėjusius mokslo metus, mokinių tikybos lankomumą, šiais mokslo metais vyksiančiomis veiklomis vyskupijoje, pasidalino ir metodine medžiaga tikybos pamokoms.        

            Susirinkime dalyvavo ir daugiau svečių: stačiatikių tikybos mokytojų atstovė ir Šventojo Andrejaus Rubliovo Švietėjiškojo centro vadovė Julija Patrova bei etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė N. Kasradze. Gerb. Julija Patrova kvietė bendradarbiauti, dalyvaujant bendrose veiklose ir jau spalio 8 d. paragino dalyvauti mūsų kaimyninėje Dievo Motinos Globėjos – Šv. Mykolo parapijos bendruomenėje vyksiančiame tarptautiniame moksliniame - praktiniame seminare „Šventojo Andrejaus Rubliovo švietėjiškieji skaitiniai – 2016“. Tai – tikrai šaunus kvietimas, ieškant tarpkonfesinės bendrystės, o juo labiau besirengiant etikos ir tikybos mokytojų respublikinei metodinei konferencijai “Ugdymo metodai amžinųjų vertybių puoselėjimui, įvairių religijų, konfesijų draugystei.”

         Būrelio pirmininkė pasveikino naujus tikybos mokytojus, pakvietė dalyvauti pirmą kartą Klaipėdoje organizuojamoje Atsinaujinimo dienoje „Tūkstantoji karta“ spalio 15 d.

        Užsiėmimas tęsėsi toliau, bendraujant prie agapės stalo. Nuoširdžiai dėkojame mūsų gerb.  klebonui kan. Vladui Gedgaudui už malonų svetingumą.

Klaipėdos miesto (dekanato) tikybos mokytojų

metodinio būrelio pirmininkė

Vida Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy