ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Klaipėdos miesto (dekanato) vaikų ir šeimų šventė „Drauge su šv. Juozapu“

2018-04-29
Įvykiai >>

Klaipėdos miesto (dekanato) vaikų ir šeimų šventė 

„Drauge su šv. Juozapu“

2018-04-29

“Šventasis Juozapai,

Tu esi kartu ir toks didis, ir toks nuolankus,

duok  ir man  panašaus nuolankumo.”

(Šv. Alfonso de Liguori malda).

                   Mūsų parapijos Šv. Juozapo Darbininko titulinių Atlaidų išvakarėse, 2018 m. balandžio 29 d. (sekmadienį) Klaipėdos dekanato (miesto) tikybos mokytojai  mūsų Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje surengė viso miesto 1-5 kl. mokiniams (kartu ir jų tėveliams, seneliams  bei globėjams) šventę „Drauge su šv. Juozapu”. Vyresnieji mokiniai turėjo puikią progą savanorystei. Idėjos autorės – „Verdenės“ tikybos mokytojos Editos Raubaitės dėka ši šventė miesto vaikams ir šeimoms jau trečioji, ir galima teigti, kad jau tampa tradicine. Dar prieš 3 mėnesius Klaipėdos tikybos mokytojų ir katechetų organizacinė komanda kūrė šventės scenarijų, apmąstė kiekvieną pasirengimo detalę, ieškojo grupelių vadovų, rėmėjų bei pagalbininkų. Draugiškos ir labai kūrybingos komandos sudėtyje mielai sutiko būti ir mūsų bažnyčios gerb. klebonas, kanauninkas, dr. Vladas Gedgaudas, ir gerb. mūsų jaunasis kunigas Mindaugas Stonys. Didelė dovana, kad šventėje dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Klaipėdos dekanas, Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas, kanauninkas Vilius Viktoravičius, Šv. Kazimiero bažnyčios gerb. klebonas Rolandas Karpavičius.

            Šventė prasidėjo 12.00 val. Šv. Mišiomis. Mokiniai, šeimų nariai, mokytojai noriai ir puikiai įsijungė į liturgijos apeigas: Šv. Rašto skaitinius, atnašų nešimą, visuotinius maldavimus. Po Šv. Mišių visiems susirinkusiems buvo pristatytas jaunasis aktorius – gimnazistas Benediktas šv. Juozapo vaidmenyje. Gabusis aktorius ir vedė toliau šventę. Mūsų gerb. klebonas tarė nuoširdų sveikinimo žodį. O po to išvydome mažuosius “angelus”, kurie suvaidino kelias istorijas iš savo kasdienio dangiško gyvenimo: trumpus sceninius vaizdelius pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Angelų pasakos“ parodė Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos dramos būrelio „Mįslė“ jaunieji artistai (teatro būrelio vadovė, mokytoja Auksė Naujokienė). 

            Po šiltų žiūrovų aplodismentų šventės vedėjas pakvietė visus susirinkusius vaikus ragistruotis į šv. Juozapo dirbtuvėlių pasirinktas grupeles. Su aukštai iškeltais didžiuliais grupelių pavadinimais jau laukė vyresnieji draugai – savanoriai ir grupelių vadovai, kurie palydėjo vaikus į užsiėmimus įvairiose patalpose bažnyčioje bei Pr. Mašioto progimnazijoje. Vaikai galėjo pasirinkti ir ugdyti savo gebėjimus, bendrauti net 22-ose grupelėse: sporto (krepšinis, estafetės); “Šešėlių teatro paslaptys”; rankdarbių:„Vainikas šv. Juozapui“, ”Mikliosios rankelės“, „Angelų karalystė“, ”Linksmieji molinukai“, ”Linksmieji drugeliai“, “Atvirutė Mamai”, Šventųjų paveikslėliai; medinukai - suktukai„Linksmieji vilkeliai“; Rožinių darymas,,Laiptai į dangų”; apyrankių pynimas; dailės; žvakių puošybos; kulinarijos „Meduolių puošimas“ ir „Linksmieji keksiukai“; Europos skautai; Lietuvos skautai; Šaulių; mažųjų vaikų grupelė,linksmieji konstruktoriai. Tuo metu tėveliai bažnyčioje klausėsi Klaipėdos šeimos centro vadovo, kun., relig. m. mgr., teol. dr. Andriaus Vaitkevičiauspaskaitosapie santuoką ir skyrybas, vyko drąsios diskusijos, pvz., ar Dievas gali pakeisti vaikui tėvą, kodėl vaikai tampa nepaklusnūs tėvams ir mokytojams?  Lektorius rėmėsi ne tik teologinėmis įžvalgomis, bet ir psichologinėmis žiniomis.

               Grįžę iš grupelių užsiėmimų vaikai Bažnyčioje kartu su tėveliais, seneliais, mokytojais, draugais pasidžiaugė savo darbščių rankelių kūrinėliais. O vaikų ir grupelių vadovų kūrybingumui išties nebuvo ribų! 

               Po to visi susikaupė maldai už šeimas į šv. Juozapą, o maldą užbaigė kuo nuoširdžiausiu kreipiniu: Šventasis Juozapai, darbininkų globėjau ir šeimų stiprybe, melski už mus! 

              Bažnyčios erdvėse veikė miesto 1-12 kl. mokinių bei jų tėvelių, senelių (globėjų) kūrybinių darbų paroda pagal šv. Juozapo litanijos kreipinius, pagal šventojo ir Šventosios šeimos gyvenimo įvykius: ir džiugius, ir skausmingus, kaip ir dabartinių šeimų. Čia taip pat mokinių ir jų šeimų narių kūryba ir išradingumas žavėjo kiekvieną žiūrovą: ir portretai, ir piešiniai, ir erdviniai darbeliai, ir įrėminti dekupažo kūrinėliai, ir origami lankstinukai, ir net konstruktoriniai darbeliai… Tikime, kad šiuos puikius darbelius mokiniai eksponavo ir savo mokyklose. O paroda mūsų Bažnyčios erdvėse džiugins parapijiečius ir veiks iki pat birželio mėn. pabaigos.

              Šventės pabaigoje dalyviai pasivaišino kuklioje agapėje, susipažino su kitų parapijų vaikais ir jaunimu, atminimui parsinešė magnetukus su mūsų Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios atvaizdu bei pakabinamą knygelę, pilną įvairios naudingos, aktualios informacijos ir įdomių užduotėlių.

               Už šią šventę vaikams ir šeimoms, už turiningą sekmadienį – Viešpaties dieną pirmiausia dėkojame Gerajam Dievui. Nuoširdų AČIŪ tariame kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams, visiems šventės rengėjams, savanoriams, grupelių vadovams ir rėmėjams, Pr. Mašioto progimnazijos gerb. Direktorei Janinai Grigienei už svetingai suteiktas patalpas ir erdves. Dėkojame visiems, visiems, aktyviai susirinkusiems. Kuo nuoširdžiausiai dėkojame šeimininkui, taip svetingai priėmusiam visus - gerb. klebonui Vladui Gedgaudui; dekanui Viliui Viktoravičiui ir mūsų parapijos bendruomenei už šeimynišką priėmimą. Visų nuoširdus rūpestis ir Viešpaties globa pranoko mūsų lūkesčius!

               Tikime šventės dvasine nauda mūsų vaikams, jaunimui ir šeimoms. Puoselėjame viltį  šią gražią šventę surengti ir kitais metais, nes ji iš tikrųjų jau tampa tradicine, nes nėra pasaulyje didesnio turto už bendrystę.

Vida Žirnova

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy