ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Klaipėdos miesto vaikų šventė „Lelija šventajam Kazimierui"

2017-04-30
Įvykiai >>

 “Balto žiedo pumpurėlis prasivėrė vidury nakties —

Karalaičio sielon baltos gėlės džiaugsmo giesmę taurėmis įlies…

Dievo žodį, tyrą, kuo tyriausią, Tavo lūpom lydi angelai…

Šventaragio slėnyje gėlė skaidriausia — baltąjį lelijos žiedą pamilai…“

Dalyvavome

Edukaciniame - kultūriniame renginyje „Lelija šv. Kazimierui“ miesto 1-5 kl. mokiniams ir jų tėveliams (globėjams), skirtame šv. Kazimierui - Lietuvos ir jaunimo globėjui

          

Šiemet gegužės mėn. Klaipėdos šv. Kazimiero Bažnyčia ir parapija švęs 25-ių metų Jubiliejų. Todėl Klaipėdos dekanato tikybos mokytojai jau antrąją, tradicine tampančią šventę miesto 1-5 kl. mokiniams ir jų tėveliams (globėjams) saulėtą 2017 m. balandžio 30 dieną dedikavo šv. Karalaičiui Kazimierui – Lietuvos ir jaunimo globėjui. Ir jaunimui, ir mūsų valdininkams, ir visai Lietuvai šv. Karalaičio dorybės turėtų pasitarnauti puikiu pavyzdžiu ir šiandien, nes šventasis suvokė žemiškojo gyvenimo trapumą ir amžinųjų vertybių svarbą, atsisakė karališkojo gyvenimo blizgesio, kiekviename žmoguje, ypatingai vargšo žmogaus veide, matė kenčiantį Kristų. Europoje pramintas Lietuvos angelu Karalaitis ne tik matė, bet ir padėjo kiekvienam sutiktajam kenčiančiam žmogui. Taip pristatydami savo ugdytiniams vienintelį Lietuvos paskelbtąjį šventąjį tikybos mokytojai vykdė ir projektą: miesto 1 - 12 kl. mokinių kūrybinių darbų parodą „Lelija šv. Kazimierui”, kuri dar prieš šventę buvo eksponuojama ir mokyklose, parapijų bažnyčiose, Pedagogų švietimo ir  kultūros centre, o šventės metu papuošė šv. Kazimiero Bažnyčios erdves. Džiugino mokinių darbų kūrybingumas, išradingumas, ne tik vaizdų, bet ir simbolių kalba, tėvelių bei senelių rūpestis, nes ir jie kūrybiniame procese galėjo talkinti patiems mažiausiems.

Šventės pradžioje skambančių giesmelių fone vyko dalyvių – mokinukų iš visų Klaipėdos parapijų (ir iš mūsų - Šv. Juozapo Darbininko) - registracija, mokiniai galėjo pasirinkti užsiėmimus darbo grupelėse, o jų tikrai buvo įvairių: sporto, dailės, rankdarbių, žvakių puošimo, kulinarijos, linijinių šokių, muzikos, giesmių, samariečių - pirmosios pagalbos, sesučių vienuolių, pranciškono br. Pauliaus, šaulių, policijos, skautų, protų “mūšio”.

 Šventę atidarė ir visus dalyvius pasveikino šv. Kazimiero Bažnyčios gerb. klebonas kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius. Po to Pirmosios Komunijos katechezę šios parapijos lankantys vaikai  parodė puikią inscenizaciją apie šv. Kazimiero gyvenimo kelią. O savanoriai – 7-12 kl. mokiniai jau buvo pasirengę palydėti vaikus į užsiėmimų vietas. Kol vaikai buvo užsiėmę grupelėse, tėveliai turėjo progą Bažnyčios jaukioje ir šiltoje koplyčioje pabendrauti su Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kun. teol. dr. Ramūnu Norkumi, paklausyti jo paskaitos “Širdies tyrumas”. Rektorius nevengė aktualių šių dienų jaunimui ir šeimoms aktualių klausimų, vaizdingai įrodinėjo, kad žmogui be Kūrėjo pagalbos minėtus klausimus spręsti sunku arba net neįmanoma. Paskaitos metu mažuosius vaikučius žaidimų kampelyje prižiūrėjo savanoriai.

Po užsiėmimų grupelėse mokiniai grįžo į Bažnyčią ir rengėsi Šv. Mišių šventimui. Labai džiaugėmės, kad Šv. Mišias aukojo Lietuvos ir Telšių vyskupijos Katechetinių centrų vadovas mons., eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis, koncelebravo mūsų miesto Bažnyčių atstovai  kunigai. Džiaugėmės ir nuoširdžiu, aktyviu vaikų dalyvavimu liturgijoje: giedojimu, Šv. Rašto skaitymu, visuotine malda, atnašų nešimu. Vaikai kaip atnašas nešė ir savo rankų darbelius, kuriuos spėjo pagaminti grupelių užsiėmimuose.

 Po Šv. Mišių šventės dalyviai buvo pakviesti pratęsti bendrystę agapėje, prie vaišių stalų. O po šventės išeidama kiekviena šeima gavo po atminimo dovanėlę – magnetuką su Klaipėdos šv. Kazimiero Bažnyčios vaizdu.

Dėkojame šventės pagrindiniams rengėjams - „Verdenės“ tikybos mokytojai Editai  Raubaitė ir klebonui kun. Rolandui Karpavičiui bei visiems šventės rengėjams – tikybos mokytojų atstovams, grupelių vadovams, savanoriams, Klaipėdos Licėjui ir “Medeinės” mokyklai už suteiktas patalpas, dėkojame visiems rėmėjams. Dėkojame ir dalyvavusiam mūsų parapijos gerb. klebonui Vladui Gedgaudui. Kitais metais tokią miesto šventę planuojama surengti mūsų parapijoje.

Dėkojame visiems, taip gausiai susirinkusiems prasmingai praleisti Viešpaties dieną, dėkojame dvasininkams ir pasauliečiams, viliamės, kad šv, Kazimiero dorybės ir šventumas taps realiu pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai., nes ji – mūsų visų ateitis.

 

 

Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų vardu – Vida Žirnova

 

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>> 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy