ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Kryžiaus kelias miesto gatvėmis

2014-04-18
Įvykiai >>
 „Viešpatie, juk erškėčiai turi savo prasmę.
Tu pašventei juos
ir papuošei pražydusio kraujo rožėmis...“
 

Didįjį Penktadienį Klaipėdos miesto tikintieji 15 val. rinkosi prie Kristaus Karaliaus Bažnyčios jau tradiciniu tapusiam Kristaus Kryžiaus keliui miesto gatvėmis, rinkosi paliudyti visam miestui apie Dievo kančią iš meilės žmogui ir apie mūsų padėką ir ištikimybę Jėzui.

Kaip malonu buvo matyti susirinkusiųjų tarpe ir mūsų, šv. Juozapo Darbininko parapijos, tikinčiuosius.

Kryžiaus kelio procesiją įžanginiu žodžiu pradėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kryžių pradėjo nešti Klaipėdos visų parapijų atstovai – kunigai, taip pat stačiatikių bei Evangelikų Liuteronų dvasininkai. Toliau kryžiaus nešimą perėmė Klaipėdos šeimų atstovai, tuo pačiu prasmingai paliudydami 2014-uosius metus – Šeimos metus. Kryžių nešė įvairių organizacijų, bendruomenių atstovai: medikai, neįgalieji, kariai, policininkai, gaisrininkai gelbėtojai, šauliai, tikybos mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Dvasinės pagalbos jaunimui centro atstovai... Plaikstėsi ir jų simbolinės vėliavos, kiti bendruomenių ženklai. Kryžiaus kelias nuo Kristaus Karaliaus Bažnyčios iki Marijos Taikos Karalienės Bažnyčios buvo suskirstytas į 14 sustojimo vietų: Bokštų gatvės Kryžiai, paminklas Tremtiniams, Mažvydo alėja, Atgimimo aikštė, Biržos tiltas, Turgus, alaus darykla, malūnas... Praeiviai sustodavo, daug nuostabos pilnų žvilgsnių matėsi ir iš pravažiuojančiųjų autobusais bei mašinomis. Lygiai taip pat, kaip ir Didįjį penktadienį, kai Jėzus nešė Kryžių Jeruzalės gatvėmis...

Kiekvienai stotelei apmąstyti buvo parengtos puikios, gilios meditacijos žodžiai bei giesmės. Knygeles su meditacijomis turėjo galimybę gauti kiekvienas procesijos dalyvis. Štai giliai širdyje įstrigę meditacijos žodžiai: „Esu vaikas tautos, kuri be galo pamėgo Tavo, Kristau, Kryžių. Pamėgo, nes pati yra praėjusi baisų kryžiaus kelią. Ne kartą atrodė, kad ji puls po savo našta ir nebekels. Bet Tavo kančios stiprinama ji kėlė...

 

Tave pažinus ir mūsų Tėvynė
Eina per kryžiaus skausmų grandinę,
Laimina skirtą sau karčiąją dalią,
Garbina Tave – Dievą Visagalį.
Pamokyk mane ir mano tautą, Mokytojau,
Pamokyk sekti Tave kenčiantį...“
 

Nešančiųjų Kryžių, betarpiškai Jį palytėjusiųjų tarpe buvo ir mūsų parapijos tikintieji: Prano Mašioto progimnazijos bendruomenės atstovai, parapijos tikybos mokytojai, Dvasinės pagalbos jaunimui centro atstovai, jaunimas ir vaikai, kiti tikintieji.

 

Kristau, mokyk mus ir ateityje
padėti nešti Tau Didįjį žmonijos Atpirkimo Kryžių,
o jei suklumpame po savo gyvenimo kryželiu,
suteik jėgų pakilti, nes tikime,
kad Tu būsi šalia...“


Parapijietė Vida Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy