ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Parapijos tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai

2018-05-01
Įvykiai >>

Parapijos tituliniai šv. Juozapo atlaidai

2018-05-01

„Darbas – gerovės ir ramybės kūrėjas, 

nes tik ramybės Dvasia sukuria 

iš chaoso – harmoniją, 

iš ašarų – džiaugsmą.“

          Gegužės 1-ąją dieną pasaulis pažymi Tarptautinę darbininkų solidarumo šventę, o Bažnyčia pagerbia šv. Juozapą – darbininkų globėją. 

          Saulėtą gegužės 1-osios rytą mūsų parapijiečiai skubėjo į titulinius atlaidus, kurie dar prieš Sumos šv. Mišias prasidėjo džiaugsmingu jaunųjų muzikantų koncertėliu (muzikos vadovė Aurika Skardžiutė). Džiugu, kad parapijiečius aplankė ir šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas eks. K. Kėvalas, kuris savo pamoksle ragino parapijiečius ir šiomis dienomis atpažinti šv. Juozapą bei jo globą. Šv. Mišių metu keletas būsimų ateitininkų – jaunuolių ir paauglių - davė iškilmingus pasižadėjimus prieš visą Bažnyčios bendruomenę laikytis 5 ateitininkų įstatymų. Jaunuosius ateitininkus tikintieji džiaugsmingai pasveikino ilgais plojimais.

           Ispūdinga procesija aplink Bažnyčią tikintieji patvirtino savo ištikimybę Dievo Karalystei savo maldomis ir gerais darbais bei pasiryžimais. 

           Parapijos pastoracinės tarybos atstovė visos bendruomenės vardu nuoširdžiai padėkojo Jo eks. Telšių vyskupui už apsilankymą, už ganytojišką rūpestį, už Jo ypatingą talentą pakylėti sielas, palinkėjo Švč. M. Marijos Motiniškos globos. Ypatingai nuoširdi padėka parapijiečių vardu buvo išreikšta ir mūsų gerb. kunigams, ypač gerb. klebonui. 

            Šalia šv. Juozapo visada mus lydi Švč. M. Marija, juk šiandien prasideda Jai skirtas gražiausias pavasario mėnuo – gegužė, gegužinės pamaldos. „Krikščionis, kuris nepatiria, kad Marija – jo motina, yra našlaitis...“, - sako popiežius Pranciškus.

            Po šv. Mišių parapijiečiai bažnyčios šventoriuje klausėsi smagios muzikos, atliekamos „Birutės” kapelos. O po koncertėlio tęsė šiltą bendravimą prie agapės stalo.

            Visi turėjo progą bažnyčios erdvėse apžiūrėti ir pasigėrėti mokinių bei jų tėvelių kūrybinių darbelių paroda, skirta šv. Juozapui – darbininkų, šeimų, amatininkų globėjui, jo dorybių akcentavimui menine kalba. Šv. Juozapas Evangelijoje yra nekalbus, bet rodo mums pavyzdį savo kantrybe, išmintimi, klusnumu Dievo valiai ir tyliu, pasiaukojamu darbu.  

Vida Žirnova

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy