ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Pirmosios Šv. Komunijos šventė 2013-06-15/06-16

2013-06-16
Įvykiai >>

Birželio 15-16 d. Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje gražus moksleivių būrys, t.y 211 vaikų, priėmė Pirmąją Komuniją, juos ruošė katechetės Raimonda Jonikavičiūtė, Iveta Piktuižytė, Lina Liškė.

Visus metus vaikai gilinosi į tikėjimo tiesas, kas sekmadienį dalyvavo Šv. Mišiose. Priėję išpažinties, vaikai šeštadienį ir sekmadienį susirinko priimti Švč. Sakramento. Į Bažnyčią rinkosi pasipuošę, su džiaugsmingu jauduliu vaikai: baltomis suknelėmis ir gėlių vainikėliais pasipuošusios mergaitės, berniukai – kostiumais, su žvakėmis rankose, jų tėveliai,krikšto tėvai, seneliai. Savo tėvelių palaiminti vaikai žengė prie altoriaus, susimąstę dalyvavo Eucharistijoje.

Pirmoji Šv. Komunija buvo teikiama birželio 15d. 18 val. Prieš prasidedant šv. Mišioms pasirengųsių priimti Pirmąją Komuniją vaikų būrys išsirikiavo Bažnyčios gale. Šv.Juozapo Darbininko Bažnyčios klebonas, teol. m. dr. V. Gedgaudas vaikams, pasirengusiems priimti Švč. Sakramentą, paaiškino liturgijos eigą, tada paskui kleboną vaikai nusekė arčiau altoriaus.

Visi priklaupę pagarbino Švenčiausiąjį Sakramentą, tada klebono V. Gedgaudo paraginti tėveliai, uždėję rankas savo vaikams ant galvų, palaimino juos kryžiaus ženklu, po to klebonas pašventino visas vaikų atsineštas devocionalijas - rožinius, škaplierius ir kt.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas, teol. m. dr. V. Gedgaudas, koncelebravo kun. vikaras Ramūnas Gerdauskas ir kun. vikaras Darius Vazinskas, patarnavo diakonas Andrius ir klierikas Antanas. Šv. Mišios buvo aukojamos už tuos, kurie priima Pirmąją Šv. Komuniją.

Pradžioje parapijos klebonas V. Gedgaudas padėkojo tėveliams, kad atvedė savo vaikučius priimti Pirmąją Šv. Komuniją, palinkėjo, kad rūpintųsi savo vaikais ir stengtųsi labiau pažinti Dievą.
Taip pat parapijos klebonas kun. V. Gedgaudas padėkojo katechetėms, kurios padarė didžiausią ir sunkiausią darbą - paruošė tinkamai vaikus priimti Švč. Eucharistinį Sakramentą.

Homilijoje Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas, teol.m. dr. V.Gedgaudas kalbėjo, kad visada esame kviečiami klausytis Dievo Žodžio, kad Šv. Raštas kviečia mus visada atleisti ir tuo turime tikėti. Dievas visada atleidžia, kokias nuodėmes bebūtume padarę, Dievas visada atleidžia, jeigu pripažįstame jas padarę. Klebonas kalbėjo, kad ruošiantis Pirmąjai Komunijai, atverdami Dievui kelią į širdį, turime atleisti vieni kitiems, nes to reikalauja svarbiausias dalykas - mūsų tikėjimas.
Pabaigoje klebonas vaikams palinkėjo nepamiršti Dievo, visada būti Dievo Širdyje. Tėveliams - kad šeimose būtų tikėjimas, tada vaikai augs nuostabūs.

Šv. Mišių kulminacija tapo akimirka, kuomet susikaupę ir surimtėję vaikai pirmąjį kartą savo gyvenime priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą – Dievo Kūną.

Po šv. Mišių vaikams su pasveikinimu iš klebono rankų buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai. Visi kartu prisiminimui nusifotografavo su klebonu, teol. m. dr. V. Gedgaudu, kun. vikaru R. Gerdausku, kun. vikaru D. Vazinsku, diakonu Andriumi, klieriku Antanu, katechetėmis R. Jonikavičiūte, I. Piktuižyte, L. Liške.

Neabejotinai, iškilminga Pirmosios Šv. Komunijos šventė išliks įsimintina vaikams ir jų šeimoms.

Žiūrėti nuotraukas

 Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy