ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Sekminės

2013-05-19
Įvykiai >>

Gegužės 19d. Šv. Juozapo Darbininko parapijoje šventėme Šventosios Dvasios atsiuntimą – Sekmines.

18 val. šv. Mišias aukojo Šv. Juozapo Darbininko parapijos kunigas vikaras D.Vazinskas.

Kunigas D. Vazinskas homilijoje kalbėjo, kad praėjus 7 savaitėms po šv. Velykų reikia džiaugtis Viešpaties Jėzaus Kristaus pergale, nugalėjusia mirtį, kad Sekminėmis užbaigiame šv. Velykų laikotarpį. Tai daugiau pradžia, nei pabaiga, nes Sekminės – krikščionių bažnyčios gimtadienis. Šv. Dvasia yra mūsų globėja, tiesos dvasia, kuri visada pamoko, pagelbsti. Kunigas Darius ragino, kad Šv. Dvasia liepsnotų mūsų širdyse, nes ji gyvena mumyse, ir kad vestų per gyvenimą, nes gyvenime esame ne vieni, Šv.Dvasia - su mumis, ji padeda suprasti Dievo žodį – Šv. Raštą.

Kunigas aiškino, jei viską veikiame, padėdami kitiems, reiškia, tai daro Šv. Dvasia. Dvasios dovanos skirtos visiems tikintiesiems. Buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, nes visi sudarome vieną kūną – mistinį Kristaus kūną.

Kun. D.Vazinskas pamoksle kalbėjo, kad Šv. Dvasia susijusi su nuodėmių atleidimu. Kai atleidžiame vienas kitam, tai darome veikiant Šv. Dvasiai.

Po šv. Mišių Šv. Juozapo Darbininko parapijos kunigai - kun. vikaras D.Vazinskas ir kun. vikaras A. Putramentas palaimino parapijiečius, dėjo žmonėms rankas ant galvų, kad visi iš naujo gautų Šventosios Dvasios dovanų, kad parapijiečiams Dievo dvasia suteiktų gyvenimui pilnatvę, žmogų pripildytų ir padėtų jam pakilti naujam gyvenimui.

Žiūrėti nuotraukas

Šv. Juozapo darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy