ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Sekminės ir naujojo kunigo Andriaus Baksčio pirmosios šv. Mišios (primicijos)

2014-06-08
Įvykiai >>

2014 m. birželio 8 d. minėjome Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę - Sekmines - Bažnyčios gimtadienį, o naujai įšventintas kunigas Andrius Bakstys šventė savo pirmąsias Mišias (primicijas). 

12 val. naujai įšventintas kunigas Andrius Bakstys kartu su parapijos klebonu kan. teol. dr. V. Gedgaudu aukojo šv. Mišias už parapiją, už visus čia susirinkusius.  

Prieš pradedant šv. Mišias, įžangos žodį taręs kun. A. Bakstys pasveikino visus susirinkusius ir palinkėjo, kad Šv. Dvasia veiktų kiekvieno mūsų gyvenime.  

Prieš šv. Mišias Bažnyčioje buvo einama Eucharistinė Sekminių prosecija. 

Homilijoje klebonas V. Gedgaudas pasidžiaugė, kad Šv. Dvasia nužengė ant kiekvieno iš mūsų. Kalbėjo apie kun. A. Baksčio pasirinkimo kelią į kunigystę. Taip pat išskyrė 2 kryptis, kad yra kylančioji Bažnyčia ir nusileidžiančioji Bažnyčia. Kylančioji Bažnyčia – kai mes savo protu, savo valia, savo malda siekiame pažinti Dievą, kai yra žmogiškos pastangos. Nusileidžiančioji Bažnyčia – kai Dievas ateina, jis apsireiškia, jis prakalba ir visus dalykus pakeičia. Dar kun. V. Gedgaudas kalbėjo apie 3 dalykus, į kuriuos dėmesį turėtų atkreipti kiekvienas tikintysis ir ypatingai kunigas, dirbantis Bažnyčios labui: kad Dievą turime suvokti kaip Kūrėją, kuris sukūrė viską gyvenimui ir amžinybei, antra – šventųjų pavyzdys, kiekvienam iš mūsų yra reikalingas idealas, tam tikras pavyzdys, jie gali būti ir tie žmonės, kurie tave palaiko, tave veda, jie yra reikalingi todėl, kad gyvenimas yra pilnas kančios. Trečias akcentas – tai Šv. Dvasios balsas, jis nuolat kalba Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo širdžiai. Tas kalbėjimas atsispidi per tam tikras maldas arba mūsų gyvenimo elementus. 

Klebonas dar kartą užsiminė, kad gyvenimas dažnai yra kančia, kad meilė įprasmina kančią dėl tam tikrų tikslų, kad kančia yra prasminga, kai mylime savo artimus žmones.

Pabaigoje gerb. klebonas V. Gedgaudas palinkėjo kun. A. Baksčiui didelės ištvermės, geros kunigystės, įveikti įvairius sunkumus, būti pavyzdžiu ir paguoda kiekvienam tikinčiajam. Taip pat palinkėjo ir nebijoti kančios, todėl, kad per kančią žmogus yra išgryninamas. 

Pasibaigus šv. Mišioms, kunigas Andrius Bakstys teikė primicijinį palaiminimą susirinkusiems, uždėdamas ant jų rankas - pradėdamas nuo kunigų, klieriko, savo mamos, baigdamas susirinkusiais Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčios parapijiečiais. 

Primicijos – tai Dievo malonės gausus išliejimas. Tai - dviguba šventė, per kurią gavome primicijinį palaiminimą ir Šv. Dvasia dvigubai ant kiekvieno nužengė.

Labai gera priklausyti tokiai didelei bendruomenei, kuriai vadovauja Šventoji Dvasia.

 

Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy