ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Sutvirtinimo sakramento suteikimas

2014-08-21
Įvykiai >>
 "Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji
tobuliau sujungiami su Bažnyčia,
praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga
ir todėl dar labiau įpareigojami,
kaip tikri Kristaus liudytojai,
žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą..."
(Katalikų Bažnyčios Katekizmas)

Mūsų parapijoje Sutvirtinimo sakramentas paaugliams, jaunuoliams ir suaugusiems buvo suteiktas vakarinių šv. Mišių metu 2014-08-20 (teikė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM) ir 2014-08-21 (teikė J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ). Šį sakramentą priėmė daugiau nei pusantro šimto žmonių. Tai tikrai buvo didelė šventė visai parapijai.

Jaunuolius visus metus rengė parapijos katechetės Raimonda Stasiulienė ir Vida Žirnova, o suaugusius rengė kunigas vikaras Antanas Putramentas. Pasirengimas vyko dviem kryptimis: pasikartojant, gilinant ir įtvirtinant katalikų tikėjimo žinias ir kuo aktyviau įsitraukiant į liturginę bei parapijinę veiklą.

Gerb. klebonas kan. doc. teol. dr. Vladas Gedgaudas pristatė parapijiečiams ir vyskupams būsimus sakramento gavėjus, papasakojo, kaip vyko pasirengimas.

Vyskupas Linas Vodopjanovas savo pamoksle akcentavo tai, kad Šv. Dvasios dovanos ypatingai reikalingos jaunimui ir ypatingai šiuo gana sudėtingu laikmečiu. Vyskupas Jonas Boruta kalbėjo apie Šv. Dvasios dovanas ir kvietė visus sutvirtinamuosius gyventi vykdant Dievo valią, gyventi maldos gyvenimą ir pasitikėti Dievu atsiliepiant į jo kvietimą sekti paskui jį.

Taigi, gavusieji šį galutinį įkrikščionijimo sakramentą yra galutinai įvedami į katalikų Bažnyčios, bendruomenės gyvenimą. Tikime, kad jie, gavę Šv. Dvasios taip reikalingų dovanų, atvers savo širdis ir gyvenimus tų dovanų veikimui. Tikime, kad juos globos ir Sutvirtinimo tėveliai, ir tie šventieji, kuriuos kaip savo globėjus pasirinko sutvirtinamieji.

Turime viltį, kad toks šaunus jaunimo būrys nepamirš savo parapijos, kad ir toliau puoselės savo tikėjimą ir juo grįs savo gyvenimą.

 

Katechetė V. Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy