ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Sutvirtinimo sakramento suteikimas 2013-08-21,24

2013-08-24
Įvykiai >>

„Kai tu jauti savyje augančią Meilę, kuri kyla ne iš tavęs,
žinok – Ji ateina iš Dievo ir apsigyvena tavyje;
kai tu esi apšviestas Šviesos, kuri kyla ne iš tavęs,
žinok - Ji ateina iš Dievo ir apsigyvena tavyje;
kai tu turi Stiprybės, kuri kyla ne iš tavęs,
žinok - Ji ateina iš Dievo ir apsigyvena tavyje.“

Du vakarus mūsų parapijos bendruomenė išgyveno didžiulę šventę: rugpūčio 21 d. ir 24 d. vakarinių šv. Mišių metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, galutinis žmogaus įkrikščioninimo Sakramentas, suteikiantis Šv. Dvasios dovanų, sutvirtinantis tikėjimą. Dauguma šį sakramentą priėmusiųjų – paaugliai, o šiame amžiaus tarpsnyje, formuojantis asmenybei, ypatingai reikalinga Šv. Dvasios veikimo pagalba.

Sutvirtinimo sakramentą suteikęs Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ pasidžiaugė gražiu jaunimo būriu, palinkėjo visada širdyje išsaugoti tikėjimą ir paprašė vykdyti 3 būtinus, krikščioniui labai svarbius įsipareigojimus: kasdien melstis, sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Atgailos sakramentą, taip ugdant savo vidinį pasaulį, analizuojant savo poelgius, nes veiksmingiausia krikščioniško ugdymo priemonė – išpažintis.

Rugpjūčio 24 d., šeštadienio vakarines šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Jaunasis vyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė dar didesniam skaičiui paauglių, keliems suaugusiesiems. Parapijiečiai pamokslo metu ne tik atidžiai klausėsi kiekvieno vyskupo žodžio, pamokymo, tačiau buvo pakviesti ir atsakyti į klausimus apie maldą, tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, Dekalogą, Viešpaties dienos šventimą, Šv. Dvasios dovanas. Pagrindinė pamokslo mintis: tikėjimas (deja, dažnai išbandomas įvairių sunkumų, pagundų) – tai žmogaus, kaip Dievo mylimo vaiko, gyvenimo pagrindas, o malda – bendravimas su mylinčiu mus Dangiškuoju Tėvu.

Parapijos klebonas teol.dr. Vladas Gedgaudas, pristatydamas vyskupams ir bažnyčios bendruomenei sutvirtinamuosius, papasakojo, kaip sekėsi pasiruošti šiam sakramentui, sutvirtinant žinias pagal Katalikų Bažnyčios Katekizmą bei dalyvaujant bendruomenės gyvenime, liturgijoje. Gerb. klebonas pateikė išvadą, kad sėkmė daugiau lydėjo tuos jaunuolius, kuriuos savo tikėjimu bei tikėjimo praktika palaikė ir tėvai, Sutvirtinimo tėvai, artimieji. Klebonas nuoširdžiai padėkojo keturioms katechetėms: Raimondai Stasiulienei, Linai Liškei, Ivetai Piktuižytei ir Vidai Žirnovai, kurios vedė Sutvirtinimo sakramento katechezės kursus visus mokslo metus.

Apeigų pabaigoje bažnyčios sklautai aidėjo nuo džaugsmingų bendruomenės padėkos ir sveikinimo aplodismentų Ganytojams, o taip pat – visiems, jau priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Širdys džiaugėsi, matant ir bendruomenės ypatingai pamaldžius narius, charizmatus, šių šv. Mišių metu besimeldžiančius į Šv. Dvasią už jaunuosius žmones.

Šv. Dvasia išliejo brangias tikėjimo dovanas, kiek jos bus veiksmingos? Tai priklausys nuo to, kiek atversime savo širdies duris jų veikimui.

Žiūrėkite nuotraukas

Katechetė V. Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy