ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Šv. Juozapo Darbininko ateitininkų kuopos 25 metų jubiliejus

2016-11-06
Įvykiai >>

Lapkričio 6 d. Šv. Juozapo Darbininko ateitininkų kuopa pasitiko savo 25-ąjį rudenį.

Ateitininkų gimtadienio šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo parapijos klebonas kan. teol. dr. Vladas Gedgaudas ir kun. Darius Vazinskas. Šv. Mišių pradžioje nuoširdžius ir šiltus sveikinimo žodžius ateitininkams tarė mūsų klebonas. Atnašas prie altoriaus nešė pirmoji kuopos ateitininkė Indrė su šeima – tėveliais, vyru ir vaikais, jaunutės ateitininkės Andžela bei Patricija ir būsimasis ateitininkas Danielius su savo tėveliais. Visi kartu meldėmės už visus ateitininkus bei jų šeimas, prašydami, kad Dievas dovanotų kuo daugiau malonių ir drąsos, einant ateitininkijos keliu, vadovaujantis šūkiu - „Visa atnaujinti Kristuje!”

Po šv. Mišių rinkomės į Klaipėdos muzikinį teatrą ir drauge grožėjomės šokio spektakliu. Na, o šventę užbaigėme bendrystės pietumis, kur dalinomės ne tik maistu, bet ir šypsenomis, gražiu žodžiu.

Džiaugiamės šioje kuopoje užaugusiais ateitininkais, kurie ir toliau tęsia savo ateitininkišką veiklą kituose miestuose, universitetuose, kunigų seminarijoje. Tikimės ir toliau vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra, ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesios išminties kupinus jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy