ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Šv. Juozapo Darbininko parapijos tituliniai atlaidai

2014-05-01
Įvykiai >>

,,Šv. Juozapai, jaunasis darbininke, šventumo skleidėjau,
vesk mūsų bendruomenę į Kristaus vynuogyną,
kur liudytų, skelbtų ir garbintų Dievą -
amžinojo šventumo šaltinį."

 

Gegužės 1 d. mūsų parapijoje vyko Šv. Juozapo Darbininko parapijos tituliniai atlaidai. Tarptautinė darbininkų solidarumo šventė švenčiama visame pasaulyje ir sutampa su šv. Juozapo Darbininko paminėjimu. Nepabūgę žvarbaus oro, atlaidų švęsti susirinko ne tik Klaipėdos miesto svečiai, kunigai, tikrieji, ištikimieji parapijiečiai, didelis būrys vaikų ir jaunimo, bet ir sulaukėme svečių iš Kėdainių šv. Juozapo parapijos.

Pagrindinė titulinių atlaidų iškilmė prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis. Sumos šv. Mišių iškilmei vadovavo Telšių vyskupas J.E. Jonas Boruta SJ, koncelebravo vyskupo sekretorius kun. relig. m. mgr. Haroldas Šneideraitis, parapijos klebonas kan. teol. dr. V. Gedgaudas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas, dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius.

Šv. Mišios buvo aukojamos už Šv. Juozapo Darbininko parapiją, už jos gyventojus, už visos Klaipėdos darbo liaudies žmones.

 
Homilijoje vyskupas Jonas Boruta SJ dalijosi mintimis iš enciklikos, parašytos 1989 m. popiežiaus Jono Paulius II apie darbdavių ir darbuotojų teisių santykį, kad žmogus, naudodamasis savo teisėmis, neturi lemti ekonominės sistemos, besivadovaujančios pelno kriterijais, sėkmės, o kaip tik atsižvelgimas į objektyvias darbo žmogaus teises turi sudaryti visos ekonomikos formavimosi tikriausią ir pagrindinį kriterijų. Turėtume galvoti ne tik apie savo kraštą, bet privalome matyti ir kitus pasaulyje skurstančius kraštus. Vyskupas ragino pamąstyti: ,,Kaip tai padaryti, kad mes visi, kaip broliai, seserys - vieno Dangiškojo Tėvo vaikai - dalindamiesi savo džiaugsmais ir vargais, kartu gražiai nugyventume gyvenimą ir laimingą amžinąjį pasiektume?“
Mūsų uždavinys – ieškoti brolystės, spręsti visiems kartu, kaip pasidalinti, kad ir vargo kryžių visi vienodai neštume ir geresnio gyvenimo pasekmės irgi pasiektų visus visuomenės sluoksnius ir visus pasaulio kraštus, kad pasaulyje didžiuliai skirtumai ir atskirtis mažėtų.
Vyskupas ragino prisidėti prie tų, kurie ne tik nuo bado, bet ir nuo troškulio, vandens trūkumo miršta Afrikoje, Azijoje. Šitas rūpestis turėtų būti mūsų širdyse. Jeigu šito nebus, ten augančios populiacijos bus vis žiauresnės, veršis į turtingesnius kraštus ir pasaulis taps kraujuojantis, besipešantis, skaudins visus, ir visiems tuose turtinguosiuose kraštuose atneš didelių ir skaudžių išgyvenimų.

Po šv. Mišių iškilminga procesija aplink Bažnyčią buvo pagarbintas Švč. Sakramentas.

Po procesijos Bažnyčios šventoriuje vyko smagus šeimų ir vaikų titulinių atlaidų renginys ,,Šv. Juozapas Darbininkas – šeimos globėjas“. Juk šv. Juozapas globoja ne tik darbininkus, bet ir šeimas. Renginį vedė renginių organizatorių ,,Trys Karaliai“ vedėjas Irmantas.

Į šventę kvietė Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Artūro Urniežiaus.

Šventės pradžioje žodį tarė Telšių vyskupas J.E. Jonas Boruta SJ. Jis pasveikino visus su Šv. Juozapo Darbininko atlaidų švente, palinkėjo, kad diena širdyje būtų džiugi. Paminėjo, kad šie metai yra Šeimos metai, kad būtume vieningi ne tik kaip katalikai, bet ir kaip visos kitos krikščioniškos konfesijos, tai labai svarbu, kad būtume laimingi ir gyventume gražiose šeimose. Palinkėjo visiems susirinkusiems, jų artimiesiems, vaikams ir vaikaičiams, kad turėtume daug gražių šeimų ir kad tos šeimos būtų tikrai gražios, laimingos, kad, nepaisant iškilusių sunkumų, mokėtume sutarti ir gražiai krikščioniškai gyventi.

Po to mūsų parapijos klebonas V. Gedgaudas, Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas, dekanas kan. V. Viktoravičius ir nedidelis būrelis parapijos bendruomenės narių šventę įprasmino baltų balandžių paleidimu.

Susirinkę parapijiečiai galėjo pasižvalgyti ir įsigyti dirbinių mugėje: Šv. Juozapo Darbininko parapijos bendruomenės narių atsineštų rankdarbių, gardžios duonos, naminio gaivaus gėrimo, saldumynų, pyragų, įvairių kepinių bei daugybę mielų suvenyrų. Čia buvo daug jaukaus šurmulio, nuoširdaus stebėjimosi, grožėjimosi vieni kitų dirbiniais ir nuoširdžios bendrystės.

Vaikai galėjo piešti ant asfalto tema ,,Mano šeima“ arba dalyvauti meno dirbtuvėlėse. Jose vaikai susipažino su skirtingomis kūrybos priemonėmis bei technikomis. Įvairaus amžiaus vaikai galėjo išbandyti kurti koliažą, naudodami įvairias smulkias kruopas ir lipalą, taip sukurdami piešinį, galėjo savo rankomis pasigaminti keramikos darbelių arba pasigaminti Šv. Juozapos Darbininko atvirutę - sveikinimą.

Taip pat popietės pramogas vaikai galėjo paįvairinti sportiniuose turnyruose, kurie buvo skirti Šv. Juozapo Darbininko atlaidų taurei laimėti.

Atlaidų renginio metu parapijiečiai susižavėjimą išreiškė jaunutės parapijietės gimnastikos pasirodymui, taip pat juos džiugino parapijos jaunimo atliekami muzikiniai kūriniai styginiais, pučiamaisiais, klavišiniais instrumentais, savos kūrybos dainos, giesmės, liaudiški pasakojimai. Liaudiškos kapelos "Birutė" tranki muzika išjudino parapijiečius šokiui.

Titulinių atlaidų šventę ,,Šv. Juozapas Darbininkas – šeimos globėjas“ vainikavo dainininko Deivido Basčio koncertas, o su šio mėgiamo ir žavaus atlikėjo dainomis likę ir žvarbaus vėjo nepabūgę ištvermingiausieji įsiamžino bendroje nuotraukoje.

 

,,O Juozapai, Dievo planų įgyvendintojau,
Tu, kuris dirbai įvykdant didingą
meilės istoriją tarp Kristaus ir Bažnyčios,
vesk mūsų parapiją į teisingumą ir tyrumą."

 
 
 
Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy