ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Šv. Kalėdų nakties (Bernelių) šv. Mišios

2014-12-24
Įvykiai >>

Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. į iškilmingas Šv. Kalėdų nakties (Bernelių) šv. Mišias švęsti džiaugsmingą įvykį - Viešpaties Jėzaus gimimą - ir pabūti kartu susirinko nemažai tikinčiųjų.

Prieš šv. Mišias vyko meninė muzikinė Kalėdų vigilija, kurioje dalyvavo Šv. Juozapo Darbininko parapijos jaunimas.

20 val. buvo aukojamos iškilmingos Bernelių šv. Mišios. Procesijoje kunigai ir patarnautojai pirmiausia sustojo ties prakartėle. Prakartėlę pašventino ir šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, koncelebravo svečias iš Vatikano monsinjoras Visvaldas Kulbokas, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūnas, parapijos kunigai kan. P. Merliūnas, kun. teol. dr. R. Vėlavičius, kun. relig. m. mgr. D. Vazinskas, kun. R. Gerdauskas, kun. A. Putramentas. Šv. Mišiose giedojo bažnyčios sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Birutės Šidlauskienės.

Bernelių šv. Mišių homilijoje monsinjoras Visvaldas Kulbokas kvietė paieškoti, kur slepiasi didesnis, gilesnis šv. Kalėdų džiaugsmas. "Sveikas, Jėzau, gimęs. Sveika, Marija, kuri šiandieną pagimdei. Sveikas Juozapai, kuris padėjai Marijai pagimdyti Jėzų", - sakome dabartiniu laiku todėl, kad esame pakrikštyti. Būdami pakrikštyti turime pradmenis tarp mūsų žmogiškumo ir dieviškumo, nes per krikštą žmogus su Dievu tampa viena. Maldingas žmogus yra tas, kuris visų pirma pažvelgia į Dievą, jo tikslas yra Dievas ir tada jis nieko kito nepriima, nebijo. Šv. Kalėdos - Dievo įsikūnijimas į žmogų Jėzuje, per Jėzaus apreiškimą mes galime priimti tą patį Dievą. Tai suvokdami suprantame, kad tai yra svarbiausias mūsų gyvenimo džiaugsmas (išsamiau klausykite>>).

Pabaigoje klebonas pasveikino parapijos bendruomenę, bažnyčioje tarnaujančius kunigus, darbuotojus, sulaukus Kristaus Gimimo švenčių.

Tikintieji išeidami dar kartą ėjo prie prakartėlės pagarbinti ir pasveikinti Kūdikėlį Jėzų, žmonijos Atpirkėją, Karalių Visagalį. Dievo gailestingumas užgimė tvartelio ėdžiose, kad kiekvienam žmogui parodytų jo tikrąjį orumą, kuris pasislėpęs net ir po sunkiausiomis nuodėmėmis, nesėkmėmis, nusivylimais , klaidomis.

GIMĖ KRISTUS VIEŠPATS, ramybės Karalius, mylėkite, būkite kartu vieni su kitais, būkite džiaugsmingi, su Šv. Kalėdom!

 

  

Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy