ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Lk 1, 39–56 „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“

2013-08-15
Įvykiai >>

Rugpjūčio 15 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje buvo paminėta Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė), bažnyčioje buvo šventinami atsinešti žolynai ir vaisiai.

12 val. šv. Mišias aukojo Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas V. Gedgaudas.

Mišių homilijoje klebonas V. Gedgaudas apžvelgė tris aspektus: amžinojo gyvenimo garantiją – laikas; antra – moterų, kaip laisvų ir Dievo mylimų asmenybių, šventė; trečia - istorinis aspektas.

„Marija paimta į Dangų su kūnu ir siela, Marija, būdama moteris, toks pat žmogus, kaip ir mes, buvo paimta į Dangų. Ji yra pas Dievą, tam tikra prasme tai kalba apie visų mūsų perėjimą arba susitikimą ten, anapus, Danguje su visais,“ - aiškino kun., teol.dr. V. Gedgaudas.

Kita prasmė - šiandieną galėtume kalbėti apie moterų šventę. Kaip žinome, moterų diena yra Kovo 8 -oji, kai sveikinamos visos moterys, bet iš tikrųjų moters, kaip asmenybės, išsivadavimas iš priespaudos ir iš įvairių sudarytų schemų istorijoje, iš esmės vyksta per Mariją. Taigi, moteris tampa laisva. Šiandieną moterys laisvos, nepriklausomos, nebijančios nieko - esame tokios dėka Marijos, kaip žmonijos Atpirkimo tarpininkės ir dalininkės. Jos tikėjimo ir misijos uždavinio įgyvendinimo dėka moterys gali būti būtent tokios. Štai tokios buvo klebono homilijos pagrindinės labai gilios mintys susirinkusiems tikintiesiems - parapijiečiams.

Štai dar keletas minčių iš tikrai įsimintino, ypatingai dvasingo ir sielos gelmes pasiekiančio mūsų gerb. klebono pamokslo: „Senais laikais, kada gyveno Marija, ji buvo Dievo pašaukta tapti Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus Motina. Į Juozapo šeimą kaip sužadėtinė ateina Marija.Sugeba kovoti dėl savo vertės, dėl savo žmogiškumo. Naujajame Testamente kalba Marija, Juozapas tyli. Moterys, žvelgdamos į Mariją, įgauna drąsos ir suvokimo, kad visi žmonės yra lygūs: tiek vyrai, tiek moterys. Dievas yra pasakęs, kad esame lygiaverčiai, iš moters gimę, per Jėzų atpirkti. Ar jaunas, ar senas, ar šventasis, ar nusidėjėlis - kiekvienas esame besąlygiškai Dievo mylimas.
Situacijose, kada mes kenčiame, kada esame prislėgti, jei neprarandame tikėjimo į Dievą, būsime Dievuje per Mariją, atpirkimo tarpininkę.“

Marijos paėmimo į Dangų iškilmės homilijos pabaigoje klebonas palinkėjo, kad tikintiesiems nepritrūktų tikėjimo, pagarbos vienas kitam, drąsos.

Žiūrėti nuotraukas


Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy