ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. ,,Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje” (Lk 2, 19). Kun. E. Arnašiaus homilija

2017-01-01
Homilijos >>

Visus mūsų tikėjimo atsakymus, kodėl Marija yra vadinama Dievo Motina, randame Evangelijoje pagal Luką ir Bažnyčios Tradicijoje. Angelas Apreiškimu praneša, kad ji taps Aukščiausiojo Sūnaus, kurio vardas bus Jėzus, Motina.  Sausio 1- oji diena - Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šventė. Jau ankstyvosios Bažnyčios Efezo visuotiniame susirinkime 431 m. po Kr. buvo patvirtinta, kad Marija yra tikra Dievo Motina, o  451 m. po Kr. Chalcedono visuotiniame susirinkime visa tai paskelbiama kaip dogma. Mes, katalikai, pagerbiame Mariją, nes jau pats Dievas išsirinkęs ją būti Jo Sūnaus Motina, suteikė jai pirminę ir niekuomet nesiliaujančią garbę būti Kristaus  Motina, Dievo Gimdytoja.

Kartą vienas vaikas uždavė savo tėvui galvosūkį: „Tėveli, ant baseino krašto tupi trys varlytės. Ir jei viena nutartų šokti baseinan, kiek jų liktų ant baseino krašto?“ Tėvas trumpai pagalvojęs atsakė, kad dvi. Jo sūnus tada sako: „Galvok iš naujo“. Tada tėvas susimąstė ir čia pat atsakė: „Na žinoma, jei viena nušoko į vandenį, tada nušoks ir dvi likusios. Reiškia ant baseino krašto nebeliko nei vienos“. Tada sūnus atsakė: „Teisingas atsakymas yra - trys. Ta, kuri nusprendė šokti į vandenį, tik nusprendė, bet taip ir nešoko“.

Mielas skaitytojau, nauji metai, tai naujos galimybės ir mūsų gyvenimo progos, bei naujų metų sprendimai ir pasižadėjimai. Neužmirškime tai, ką linkėjome vienas kitam ir žadėjome sau.

Tegu išsipildo visi mūsų troškimai ir viltys Kristuje, mūsų Dieve!

Laimingų Naujųjų 2017 Metų

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy