ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)

2018-08-15
Įvykiai >>

Nuo tos dienos V a., kai Jeruzalėje buvo pašventinta Užmigimo bazilika, pastatyta toje vietoje, kurioje gerbtas Marijos kapas, Bažnyčia džiaugsmingai švenčia Švenčiausiosios Mergelės Ėmimą į dangų. Šiuo pavadinimu švenčiama nuostabi Dievo malonė: Nekaltai Pradėtoji Dievo Motina, „pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui, buvo su kūnu ir siela šlovėje paimta į dangų“, kaip 1950 m. apibrėžė popiežius Pijus XII. Marijos Ėmimas į dangų plaukia iš jos dieviškosios motinystės: Dievas neleido jai „kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį Jo Sūnų – gyvybės Kūrėją“. Kaip Marijos dieviškoji motinystė buvo malonė visam pasauliui, taip ir jos Ėmimas į dangų davė pradžią žmonijos ėmimui pas Dievą. Moteris, pasak Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui, pasirodžiusi danguje kaip „didingas ženklas“, kartu simbolizuoja ir šventąją Bažnyčią, ir Mergelę Mariją. Ji – „visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ (Dėkojimo giesmė). Kontempliuodami Mariją, švenčiančią „su Kristumi amžinąją pergalės šventę“, jos užtarimu melskime Dievą malonės „gerai naudotis atpirkimo vaisiais“, kad „susilauktume išaukštinimo amžinybėje“. Kaip ir Marija, mes žinome, kad savo kūnuose, kurie yra Šventosios Dvasios šventykla, mes nešiojame amžinybės užuomazgas. 

Plg. Magnificat.lt

 

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy