ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Telšių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos išvažiuojamasis III posėdis Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje

2014-05-06
Įvykiai >>
,,VAIKAS IR KRYŽIUS – 
  TAI PERLAS IR DEIMANTAS
  KATALIKO MOKYTOJO RANKOSE,
  DIDŽIAUSIAS JO MOKYKLOS TURTAS,
 ŠEIMOS BRANGENYBĖ,
BAŽNYČIOS ŠVENTENYBĖ.”
 

(VYSKUPAS KAZIMIERAS PALTAROKAS)

 

2014-05-06 į mūsų Bažnyčios agapės salę suvažiavo tikybos mokytojų metodinių būrelių pirmininkai (pirmininkės) iš visų Telšių vyskupijos 11 dekanatų. Vyko Telšių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos išvažiuojamasis III posėdis. Jame dalyvavo ir Telšių vyskupijos Katechetinio centro metodininkė mgr. Margarita Petrauskaitė, Lietuvos Katechetinio centro direktorius kun. mons. Rimantas Gudlinkis.

Posėdžio metu Klaipėdos tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Liudviko Stulpino progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė ir mūsų parapijos katechetė Vida Žirnova pristatė Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų veiklą, ypatingai pašvęstą žemaičių Krikšto 600 m. Jubiliejui, Tikėjimo ir Šeimos metams. V. Žirnova akcentavo, kad mokytojų veiklos sėkmę ypatingai lemia bendras komandinis darbas, todėl ir šiame pranešime pirmininkei talkino Klaipėdos parapijų tikybos mokytojų globėjos: mokytojos metodininkės Aurelija Žitkuvienė, Reda Kadžiulienė, mokytoja ekspertė Veronika Lileikienė. O mūsų parapijietė, Liudviko Stulpino progimnazijos tikybos mokytoja Kristina Černis pristatė mūsų Bažnyčios bendruomenės šventes, renginius, į kuriuos aktyviai įsijungia mokiniai, parapijos jaunimas, ateitininkų kuopos nariai.

Dekanatų atstovai, metodininkė mgr. Margarita Petrauskaitė, kun. mons. Rimantas Gudlinkis pasidžiaugė Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų veiklos gerąja patirtimi, aptarė vyskupijos metodinės tarybos būsimos veiklos aktualijas.

Posėdyje dalyvavo ir pranciškonų vienuolis br. Benediktas, kuris pristatė Vilties bėgimo – 2014 m. programą, kvietė įsijungti į šį gerumo renginį ir kitų dekanatų atstovus, padovanojo 1000 reklaminių lankstinukų.

Mūsų parapijos klebonas teol. m. dr. kan. Vladas Gedgaudas maloniai ir svetingai priėmė posėdžio dalyvius, surengė ekskursiją po mūsų didingos Bažnyčios erdves, papasakojo apie parapijos kūrimosi istoriją, statybų bei apdailos darbus.

Posėdis toliau tęsėsi Klaipėdos karo laivų flotilės kariniame laive „Aukštaitis“, kur įgulos kunigas kapelionas komandoras leitenantas Remigijus Monstvilas papasakojo apie savo tarnystę, jūreivių išgyvenimus ir dvasinius ieškojimus. O laivo kapitonas su savo komanda ne tik surengė puikią ekskursiją po visą laivą, bet ir pakvietė į jūreivių kavinukę bendrystei.

Kitas Telšių vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis numatomas pas mūsų kaimynus – Gargždų dekanate.

 

Klaipėdos tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vida Žirnova

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy