ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo kanoninė vizitacija

2018-12-16
Įvykiai >>

“Melskimės vieni už kitus. 

Melskitės už mane – savo ganytoją, o aš kasdien melsiuos už jus 

šv. Mišiose, prašydamas Dievo jums gausių Jo malonių. 

Kiek kartų šv. Mišių gale mano ranka laimins šv. Mišių dalyvius, 

žinokite, kad kartu ji laimins visos vyskupijos visus gyventojus.”

(palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis)

Trečiąją Advento savaitę: rožinę, piemenėlių arba džiaugsmingąją savaitę mūsų parapijos tikinčiuosius aplankė Telšių vyskupas K. Kėvalas. Jo ekselencija aukojo ir 10 val. šv. Mišias, pagrindinė vyskupo pamokslo mintis sukosi apie tikinčio žmogaus vidinį džiaugsmą, džiaugsmą netgi ir liūdesio minutėse. 

Prieš šv. Mišias parapijos klebonas kan. V. Gedgaudas pristatė vyskupui ir parapijiečiams trumpą ataskaitą apie parapijos veiklą įvairiose srityse, apie finansinę padėtį. Gerb. klebonas pasidžiaugė tikinčiųjų bendryste, savitarpio pagalba, aktyviausiais parapijiečiais, Bažnyčios darbuotojais, tarnaujančiais 5 kunigais ir diakonu. Nebuvo nuslėpti ir trūkumai, kai kurių žmonių pasyvumas. Juk parapijoje priskaičiuojama apie 20 tūkstančių gyventojų, o lankančiųjų Bažnyčią katalikų – apie 2 tūkstančius. Mūsų parapija yra didžiausia visoje Telšių vyskupijoje. 

Parapijiečiai šiltai ir nuoširdžiai padėkojo vyskupui, įteikdami gėles ir priimdami Ganytojo palaiminimą.

 Po šv. Mišių vyskupas su kunigais ir Pastoracinės tarybos nariais pratęsė bendrystę parapijos salėje. Prie apskrito stalo kiekvienas tarybos narys bendravo su vyskupu, pristatydami savo veiklą atskirose sekcijose. Buvo išsakyta nemažai šiltų padėkos žodžių vyskupui, klebonui ir vienas kitam už bendradarbiavimą.

Kuo nuoširdžiausiai dėkojame Telšių vyskupui už padrąsinimus, patarimus ir ganytojišką globą.  

PPT narė Vida Žirnova

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy