ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai

2019-05-01
Įvykiai >>

„Šv. Juozapas – Švenčiausiosios Motinos ir 

Viešpaties Išganytojo 

kilniausiojo žmogiškumo sergėtojas ir globėjas. 

Dėl šių priežasčių šv. Juozapas 

yra vienas labiausiai gerbiamų šventųjų.“

 

               Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbininkų solidarumo diena - neatsitiktinai sutampa su Šv. Juozapo Darbininko liturgine paminėjimo švente. Prasideda ir pats gražiausias pavasario metas – žydinti gegužė, kuri skiriama kasdieniniam Švč. M. Marijos ypatingam pagerbimui. Taigi, mūsų parapijos tikintiesiems Gegužės 1-oji – netgi triguba šventė, kurios šventimo viršūnė - Šv. Juozapo Darbininko tituliniai atlaidai. Jie prasidėjo Šv. Mišių aukojimu ryte, 8 val. O 10.30 val. parapijiečiai, nors iš pradžių ir negausiai, rinkosi stebėti poezijos ir muzikos kompoziciją „Himnas Meilei“ su aktore Egle Jackaite ir džiazo virtuozu Vytautu Labučiu. Liejosi poezijos ir muzikos sąskambis apie Dievo Meilę ir Meilę Dievui, žmogui, artimui, apie pasitikėjimą Kūrėjui. Ne vieno parapijiečio akyse suspindo susižavėjimo ir jautrumo ašaros, klausant nuostabių aktorės Eglės J. atliekamų įvairių poetų dainų ir eilių, bei jos liudijimų apie savo tikėjimo kelią. Visus sužavėjo ir jaunosios pianistės Izabelės Orlaitės atliekami sudėtingi J. S. Bacho, V. A. Mocarto, F. Šopeno, M. K. Čiurlionio, B. Dvariono kūriniai. Prieš 12 val. Šv. Mišias mūsų Bažnyčia jau buvo pilnutėlė parapijiečių.

                 Iškilmingas Sumos Šv. Mišias koncelebravo nuo pat vaikystės mūsų parapijos „auklėtinis“, apdovanotas dvigubu vienuolystės ir kunigystės pašaukimu, t. Eugenijus Puzynia, SJ, atvykęs iš Vilniaus. Labai malonu, kad Šv. Mišias aukojo ir kitų Klaipėdos parapijų klebonai: Virgilijus Poškus ir Rolandas Karpavičius, dalyvavo ir svečiai - kitų parapijų tikintieji. Pagrindinė t. Eugenijaus nuostabaus pamokslo gija: Šv. Juozapas – dailidė, kūrėjas, menininkas, kaip ir mūsų Dangiškasis Tėvas. Tai suvokiame, vien žvilgterėję dabar į pavasarinę žydinčią gamtą. Šv. Juozapas – Kristaus ir Marijos globėjas, teisus, kilnus, kuklus, tačiau drąsus tikėjimo vyras.

                 Parapijos Pastoracinės tarybos narė Lina Keliauskienė visų vardu šiltai ir nuoširdžiai dėkojo Bažnyčios klebonui kan., teol. dr. Vladui Gedgaudui už kiekvienam parapijiečiui dalijamą širdies dalelę, už surengtą puikią atlaidų šventę. Buvo dėkojama ir t. Eugenijui Puzyniai už teologiškai labai gilų pamokslą, už tai, kad vis aplanko savo buvusius parapijiečius, kurie ir toliau žavisi šio mylimo kunigo ir vienuolio pašaukimu bei muzikiniu talentu.

                  Po šv. Mišių parapijiečiai ir šventės svečiai tęsė šiltą bendravimą prie agapės stalo koplytėlėje.

                   Atlaidų šventė buvo tęsiama ir vakare, 18 val. Šv. Mišiomis. 

                  Nuostabu ir simboliška, kad atlaidų šventėje dalyvavę ir šv. Mišias aukoję kunigai yra tarnavę ar tebetarnauja mūsų parapijoje.

                   Vyko tiesioginė šių atlaidų transliacija ir per Marijos Radiją visiems Lietuvos tikintiesiems.

Vida Žirnova

ŽIŪRĖTI NUOTRAUKAS>>>

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy