ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Vaikų Pirmosios Komunijos šventė

2014-06-15
Įvykiai >>

Eucharistija – tai Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo Kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia savo išganymo malones (KBK, 1407).

Birželio 14-15 dienomis Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje vyko parapijos vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Pasidžiaugti įvykusiu susitikimu su Kristumi Eucharistijoje atvyko Pirmąją Komuniją priimančiųjų vaikučių artimieji. Šias dienas per du šimtus vaikų Jėzui Kristui plačiai atvėrė duris į savo širdis.

Šiam svarbiam dvasiniam momentui mažieji rūpestingai ruošėsi visus mokslo metus. Drauge su vaikais šiuo keliu ėjo ir trys parapijos katechetės: Raimonda Stasiulienė, Jolanta Grinevičienė ir Rūta Vaitkutė. Mokytojų padedami, vaikai labiau susipažino su Dievu, gilinosi į tikėjimo tiesas, įsitraukė į parapijų bendruomenės veiklą. Vaikai uoliai lankė parapijinės katechezės pamokėles, sekmadieniais kartu su mokytojais ir tėveliais dalyvaudavo šv. Mišių aukoje. Dar prieš Pirmos Komunijos šventę vaikai pirmą kartą jaudindamiesi priėmė ir Atgailos Sakramentą, kuris leido jiems pajausti begalinį Dievo gailestingumą, atlaidumą ir meilę.

Šią, Pirmosios Komunijos dieną, šv. Mišias aukoję kunigai akcentavo nenutrūkstamo santykio su Viešpačiu svarbą, kviesdami šeimas gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi ir Jo Bažnyčia.

Dar kartą sveikiname visus vaikučius, linkėdami jiems visuomet išsaugoti norą bendrauti su Viešpačiu ir visuomet laikyti atvertas Jam duris į savo širdeles.

 

Katechetė Raimonda Stasiulienė

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy