ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje

2014-04-13
Įvykiai >>

Balandžio antrąjį Verbų (Palmių) sekmadienio rytą šv. Juozapo Darbininko parapijos šventorių užtvindė automobiliai, o Bažnyčią – tikintieji su verbomis, kadagių šakelėmis.

Tai - sekmadienis prieš Šv. Velykas, kai minimas iškilmingas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę. ,,Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: "Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ (Mt 21, 8–9).

Iškilmingoms 12 val. šv. Mišioms vadovavo parapijos kun. Darius Vazinskas.

Šv. Mišios prasidėjo Evangelija - Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istorija pagal Matą, kurią perskaitė kun. Darius Vazinskas, parapijiečiai Bronė Vendzelienė ir Vytas Maneikis. Šv. Mišių liturgiją giesmėmis praturtino sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Birutės Šidlauskienės. Pašventinus verbas, kunigo, patarnautojų, parapijiečių procesija su verbomis, kadagių šakelėmis rankose, apeidama bažnyčią, pašlovino giesme Jėzaus įžengimą į Jeruzalę.

Homilijoje kun. D. Vazinskas kalbėjo apie Jėzaus kančią, kad Jėzaus kančia tai - ne žmogiška nesėkmė, bet Dievo meilę atskleidžiantis išganymo planas, Kristaus iškentėta mirtis reiškia žmonijos išgelbėjimą ir kalčių atpirkimą. Kentėdamas mirtiną kančią, Jėzaus atstovauja visiems žmonėms, Jis yra Dievo Sūnus, todėl jo mirtis yra ne tik pasinėrimas į giliausią žmonijos vargą, bet taip pat ir Dievo darbas. Baigdamas kunigas kvietė mus tikėti, kad Viešpats yra arti.

Šv. Mišių pabaigoje buvo išstatytas Švč. Sakramentas.

Pašventintas verbas kiekvienas nešėsi į namus, nes Lietuvoje nuo seno protėviai tikėjo, jog verba gali apsaugoti nuo visokio blogio.

Šis sekmadienis kviečia apmąstyti, įsijausti ir dar kartą išgyventi tai, ką Dievas padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Šiuo Verbų, Kristaus kančios sekmadieniu prasidėjo Didžioji (Šventoji, Geroji) savaitė, laukiant Šv. Velykų, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Prisikėlimo.Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy