VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS) MT 28, 16–20 „MAN DUOTA VISA VALDŽIA DANGUJE IR ŽEMĖJE“. Kun. E. Arnašiaus homilija

2017-05-28
Homilijos >>

Sakoma, kad Viešpaties Jėzaus žengimas į dangų yra Jo visos žemiškos veiklos viršūnė, bet dar ne paskutinis žodis. Kiekvieną sekmadienį bažnyčioje išpažindami Tikėjimo Išpažinimą tariame: ĮŽENGĖ Į DANGŲ. Įdomu pastebėti, kad Kristaus žengimas į dangų Šventraščio detalėse nėra toks svarbus, kaip pati žengimo į dangų žinia. Štai evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai žengimą į dangų mini buvus Jeruzalėje. O evangelistai Matas ir Morkus mini Galilėją. Nežiūrint šių smulkių nesutapimų visi sutaria dėl vieno: žengimas į dangų buvo tikras ir įvyko tikrų žmonių akivaizdoje ant kalno. Evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai mini žengimą į dangų praėjus 40 dienų po Prisikėlimo, tuo tarpu Matui ir Morkui prabėgęs laikas po Prisikėlimo nesvarbus. Atrodo, kad Evangelijų rašytojams istorinės detalės nebuvo tiek svarbios, kaip Evangelinės žinios sklaida pirmųjų amžių krikščionims.

Prieš daug  daug metų Šiaurės Karolinos JAV mėlynųjų kalnų kalvagūbryje gyveno labai varginga šeima su Carpenter (Dailidės) pavarde. Vyriausias iš vaikų labai mėgo gamtą. Būdamas dar paauglys jis pirmą kartą tėvo buvo nuvežtas į miestą, kur pamatė dangoraižius, plačias gatves ir sužinojo apie elektros egzistavimą.  Vaikas labai norėjo pasilikti mieste ir tuo pačiu gauti mokslo žinių. Gerų ir dosnių žmonių dėka jam buvo surastos galimybės siekti mokslo. Baigė medicinos studijas su pagyrimu, tačiau atmetė geriausius darbo pasiūlymus likti mieste su ta mintimi, kad kalnuose tiek daug sergančių žmonių ir tiek mažai daktarų. Taip daugelį metų jis gydė kalnuose gyvenančius žmones. Kai kurie už gydymo praktiką atsiskaitydavo, deja, daugiau buvo tokių, kurie susimokėti nepajėgdavo. Buvo mylimas ir gerbiamas kalniečių gydytojas. Senatvę pasitiko  silpnos  sveikatos ir be skatiko kišenėje. Gyveno ir dirbo kukliame dviejų kambarių butelyje virš kalnų miestelio parduotuvės. Prieš lipant į viršų laiptinės pradžioje kabojo iškaba: „Dr. Carpenter yra viršuje“. Vieną rytą kažkas užlipęs pas daktarą rado jį mirusį. Didelis skausmas ir neviltis palietė visą kalnų bendruomenę. Buvo planuojama pastatyti paminklą miestelio centre taip visų  mylimo gydytojo atminimui. Galop apsistota buvo tik paminkliniu kapo akmeniu, ant kurio miestelėnai  užrašė: „Dr. Carpenter yra viršuje“.

Šeštinių, Viešpaties Jėzaus žengimo į dangų šventė, mums primena, kad mūsų gyvenimo laimė ir tikroji lemtis yra amžinybė Dievo artumoje. Jėzus, žengęs į dangų, yra „viršuje“, kur laukia kiekvieno iš mūsų. Todėl apaštalas Paulius yra kaip niekad teisus sakydamas: „Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia“ (Fil 3, 20-21).

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy