VIII EILINIS SEKMADIENIS. „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta”. (Mt 6,33). Kun. E. Arnašius

2017-02-26
Homilijos >>

Vasario mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos tema - Dievas ir pinigas. Jėzus primena pavojų, jei pinigas žmogaus gyvenime tampa tikslu, o ne priemone, tuomet žmogaus gyvenimo kelionė yra tikrame pavojuje, nes kelio rodyklės tampa klaidingomis nuorodomis. Tačiau ne mažesni pavojai tyko ir tų, kurie gyvenimo džiaugsmą iškeičia į pastovią baimę ir rūpestį: ką valgys, ką vilkės ir ką atneš rytojaus laukimas. Jėzus kviečia pažvelgti į kūriniją ir jos grožį bei pasimokyti iš Dievo kūrinijos, kaip reikia vertinti kiekvieną suteiktą akimirką šlovinti Kūrėją tau duota giesme ir tos valandos darbu. Tikras ir neabejotinas žmogaus gyvenimo laimės pagrindas yra mūsų pasitikėjimas Apvaizda kiekviename žmogaus gyvenimo žingsnyje.

Kartą vokiečių mistikas ir Mokytojo Ekharto mokinys Jonas Tauleris (1300-1361), vadintas „apšviestuoju daktaru“, sutiko elgetą. „O kad Dievas duotų tau gerą dieną!“ -  sušuko elgetai mistikas. Elgeta čia pat atsakė: „Aš nuolat dėkoju Dievui, nesu turėjęs blogos dienos savo gyvenime“. Į tai  mistikas atsakė: „Atrodo Dievas tau davė laimingą gyvenimą“. „Už viską dėkoju Dievui“,- atsakė elgeta,- „Man nežinoma, ką reiškia būti nelaimingu“. Tada stabtelėjęs mistikas paklausė: „Ką tu turi minty?“  „Kai yra viskas gerai mano gyvenime, aš dėkoju Dievui. Ar lietus lyja, ar saulė šviečia; ar aš būnu alkanas, ar sotus - aš nuolat dėkoju Dievui“, - atsiliepė elgeta, - „Visuomet Dievo valia yra ir mano valia. Ir visa tai, kas yra tinkama Dievui, kodėl tai turėtų būti netinkama man?“ Nustebintas tokio elgetos atsakymo mistikas išpūtęs akis paklausė: - „Tai kas tu toks esi?“ Elgeta čia jam atsakė: „Aš esu Karalius“. „O kur tavo karalystė?“ - su nemažesne nuostaba paklausė mistikas? Elgeta atsakė: „Ji mano širdyje“.

Taigi Jėzus sakydamas, kad žmogų suteršia ne tai, kas į žmogų įeina, bet tai, kas iš jo išeina, mums primena, kad turime savo širdies slapčiausius kampelius nuolat palaikyti ir saugoti dvasinėje švaroje. Nes tai, kas slypi vidiniame žmogaus pasaulyje,  yra lyg tas branduolys, kuris išspinduliuoja iš žmogaus pelus ir grūdus. Duok Dieve, kad kiekvienas galėtume duoti kuo daugiau dvasinio grūdo ir kuo mažiau pelų.

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy