XIV EILINIS SEKMADIENIS. „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose“ (Mk 6,4). Kun. E. Arnašiaus homilija

2018-07-08
Homilijos >>

Liepos antrojo sekmadienio Evangelija primena, su kokiais iššūkiais praeityje susidūrė pranašai, o šiandien neretai skaudi realybė lydi ir šių laikų misijonierius, pamokslininkus bei geros žinios nešėjus. Saviškių atstūmimo pasakojime Jėzus sugrįžta į savo tėviškę. Ir čia paaiškėja liūdna tiesa apie tėviškėnus: jiems Jėzaus asmenyje pažinti Dievo Sūnų didžiausias trukdis yra tai, kad jie per daug gerai žino apie Jo šeimą. Jiems Jėzus - tik dailidė, dailidės ir Marijos sūnus, čia gyvena jo broliai ir seserys. Todėl tėviškėnams nekyla daugiau jokių klausimų, tik pavydo kutenimas: “Kas per išmintis jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi jo rankomis?“ (Mk 6,2). 

Turbūt kiekvienas jaunas žmogus savo gyvenimo kelyje yra kupinas svajonių nuveikti kažką ypatingo. Mes tiek daug turime gyvenimiškų pavyzdžių apie sėkmingus  sportininkus, politikus, menininkus, vadybininkus, kariškius ir kitų profesijų žmones. Dažnai manome, kad jiems viskas gyvenime sekėsi lengvai. Deja, dažnas iš jų patyrė didžius sunkumus ir atmetimus savo profesinėje aplinkoje.

Štai Michael Jordan (55 metai) – vienas žymiausių JAV krepšininkų, žaidęs atakuojančio gynėjo pozicijoje, tačiau mokyklos laikais buvo pašalintas iš vietos krepšinio komandos dėl gebėjimų stokos žaidimui. Taip prisimena jis savo karjeros pradžią: „Per savo karjerą esu prametęs 9000 metimų. Esu sėdėjęs ant atsarginių suolelio 300 rungtynių. Dvidešimt šešis kartus man buvo patikėta užbaigti rungtynes paskutiniu laiminčiu metimu, ir aš nepataikiau. Aš klydau ir vis nuolat klydau. Tačiau tokiu būdu pagaliau tapau tuo, kuo esu dabar“. 

Šiandienos pasaulyje yra tiek daug duonos ir žaidimų, bet taip maža tikėjimo, kuris kiekvieno žmogaus gyvenime daro stebuklus. Esame kviečiami arčiau prieiti prie tikėjimo šaltinio ir atgaivinti savo gyvenimo dvasinius veidus.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy