XXIV EILINIS SEKMADIENIS. „Jėzus kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?" (Mk 8, 27). Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija

2015-09-13
Homilijos >>

Šį, taip prasmingą rugsėjo 13 d. sekmadienį, Evangelijoje pagal Morkų Jėzus paklausęs mokinių, ką kalba apie Jį žmonės, be užuolankų klausia ir jų pačių:  O jūs kuo mane laikote?" (Mk 8, 29). Šis klausimas šiandien yra ypač svarbus ir žadinantis apsnūdusią šių laikų krikščionių ir katalikų sąmonę. Esame ne pirmo žmonijos istorijoje tautų kraustymosi meto akivaizdoje. Atmintina, kad tautų kraustymosi metu paprastai būdavo nušluojama senoji civilizacija, jei ji neturi dvasinio stuburo, tvirtų moralės bei tikėjimo pagrindų. Į Europą ir Lietuvą žengia nauja jėga  su tvirtu savo tikėjimu. Ir  šitos jėgos kelyje žmogui, kuris neturi gyvenimo ir tikėjimo standartų, išlikimo garanto nebus.

Todėl šiandien dar yra tam tinkamas laikas atsigręžti į Jėzų geros valios žmonėms, nuo Bažnyčios atšalusiems, naujų stabų ieškojusiems ir pasimetusiems laisvamanybės pramanuose.

Kartą įvyko toks pokalbis. Charles Lamb (1775 - 1834), 19 amž. britų eseistas, buvo paklaustas apie tai, kas jo nuomone yra geriausias visų laikų rašytojas. Pokalbio metu paaiškėjo dvi tam tinkamos asmenybės - tai Viljamas Šekspyras ir Jėzus Kristus. Tada garsusis eseistas tarė: Aš jums pasakysiu, koks didelis skirtumas yra tarp šių dviejų asmenybių. Jeigu dabar į mūsų kambarį įžengtų Šekspyras, mes kaip mat atsistotume jį pasveikinti. Tačiau jei čia įžengtų Jėzus, visi suklaupę jį pagarbintume".

Šio sekmadienio Evangelija mums primena, kas iš tiesų yra Jėzus ir ko reikia kiekvienam iš mūsų, kad būtume tikri Jo mokiniai.

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“. (Mk 8, 34-35)

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy