XXIX EILINIS SEKMADIENIS. „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas dievo – dievui“ (MT 22, 21).Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija

2017-10-22
Homilijos >>

Misijų sekmadienio Evangelijos tema primena kiekvieno iš mūsų pareigą Dievui ir Tėvynei. Dievo malonės dėka esame žemės ir dangaus piliečiai. Jėzaus oponentų klasta dar kartą virsta pamokančiu evangeliniu išminties perlu, kuris primena mūsų pareigą ne tik kasdieniams žemiškiems įsipareigojimams, bet, kas svarbiau, niekada nepamiršti mūsų dvasinių pareigų ir saitų dabarčiai ir amžinybei.

Ar kada nors susimąstėte, kodėl Dievas sukūrė Adomą ir Ievą be drabužių? Vienas Holivudo filmas į tai pabandė atsakyti šitokiu samprotavimu: „Dievas tai padarė todėl, kad jei žmogus turės drabužį, jis būtinai norės turėti ir kišenių. O jei yra kišenė, kaip jinai gali būti be piniginės?“

Kai mes darome auką, kai kurie mano, kad žmogus tuo bando ką nors išprašyti iš gerojo Dievo? Bet ar kada susimąstėme, kad aukodami ir darydami gerus darbus mes pirmiausia norime padėkoti už tas malones, kurias jau seniausiai esame patyrę iš gerojo Dievo?

Tad Jėzaus atsakymas veidmainiams apie pinigo reikšmę te primena ir mums pareigą bei dvasinę skolą nepamiršti žemiškų rūpesčių sūkuryje dvasinių ir amžinų vertybių.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy