XXXI EILINIS SEKMADIENIS. VISI ŠVENTIEJI. MT 5, 1–12 „BŪKITE LINKSMI IR DŽIŪGAUKITE“. Kun. Egidijaus Arnašiaus homilija

2015-11-01
Homilijos >>

Visi pakrikštyti tikintieji, kurie jau paliko šios žemiškos kelionės taką ir dabar džiaugiasi Dievo artumu, yra laikomi šventaisiais. Šios šventės tikslas - atminti, kad Bažnyčioje yra nesuskaičiuojama begalybė nežinomų ir nepaskelbtų šventųjų. Ji taip pat mums primena šventųjų nueitą gyvenimo kelią bei galimybę mums šauktis maldoje jų užtarimo savo gyvenimo kelyje per Išganytoją Jėzų Kristų, nes tik Jis vienas yra Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus (1 Tim 2,5).

Kiekvienas žmogus turi įvairių gyvenimo tikslų, kurie nepasotina žmogaus troškimų, bet tik pagilina dvasinės stokos jausmą. Šventumas yra nepakartojamas žmogaus gyvenimo tikslas, kuris atveda į pastovios laimės ir Dievo artumo būseną.

Kas gi tie šventieji? Štai Tomas Akvinietis, viduramžių intelektualumo bokštas, ir devyniolikto amžiaus šventasis Jonas Marija Vianėjus, kuris tik per vargus baigė kunigų seminariją. Arba Vincentas Paulietis, miesto šventasis, ir šventasis abatas Antanas, dykumų tėvas ir atsiskyrėlis. Arba šventasis Bernardas, ilgas valandas praleisdavęs atgailos maldoje klūpant ant akmenų, ir Hildegarda iš Bingeno, iš begalinės meilės Dievui sukūrusi nepakartojamo grožio giesmes. Arba Albertas Didysis, keistasis viduramžių mokslo vyras, tuo pačiu filosofas bei didelis ateities įvykių pranašas. Arba Joana Arkietė, vedusi į pergalingus mūšius dideles vyrų kariuomenes, ir mūsų šventasis Kazimieras, atsisakęs išorinio pasaulio malonumų ir bet kokių karališkų ateities regalijų, būdamas karalaitis naktimis maldoje ir vargšų išmaldoje pažino Viešpaties beribį gailestingumą. Ką mums sako toks skirtingas šventųjų gyvenimo nueitas kelias? Ogi nieko čia pamėgdžioti nereikia. Tačiau privalome gerai įsižiūrėti į nepakartojamą kiekvieno šventojo gyvenimo pavyzdį ir gerai suvokti bei atrasti savo gyvenimo raktus, kurie atrakintų kiekvienam iš mūsų gyvenimo kelią į Dievo šventumą.

Kartu su Šv. Augustinu šioje šventėje paklauskime savęs: "Jei kiti gali tapti šventaisiais, kodėl to paties padaryti negalėčiau ir aš? ( Si iste et ista, cur non ego?)

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy