ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Katechetų ir tikybos mokytojų diena

2014-07-03
Įvykiai >>

Liepos 3 diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo skirta maldoms už vyskupijos katechetus ir tikybos mokytojus. Dalyvavo nemažas būrys Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų ir katechetų, tame tarpe ir iš šv. Juozapo Darbininko parapijos. Jau kelionės metu, medituodami Rožinį, litanijas švč. Mergelei Marijai, šv. Antanui Paduviečiui, išsakėme bendras atlaidų intencijas už ugdytinius, mokytojus, šeimas, Lietuvą.

Atlaidų diena prasidėjo registracija, turėjome ir skiriamąjį ženklą - violetinės spalvos šalikėlius. Po to susirinkome į Kultūros centro salę, kur dalyvavome mokytojams skirtoje programoje - konferencijoje. Buvo malonu išklausyti mūsų vyskupijos ganytojų - vyskupų Jono Borutos ir Lino Vodopjanovo sveikinimo žodžių, padrąsinimų nelengvame tikėjimo skleidimo kelyje.

Buvome sužavėti Telšių Žemaitės dramos teatro parodyta poetine - muzikine kompozicija "Palaimingoji krikšto šviesa". Po to Telšių vyskupijos Katechetinio centro vadovas Rimantas Gudlinkis ir metodininkė Margarita Petrauskaitė pasidžiaugė tikybos mokytojų praėjusių mokslo metų pasiekimais, apdovanojo mokytojus, kėlusius savo kvalifikaciją, padėkojo visų 11 vyskupujos dekanato tikybos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams.

12 val. dalyvavome Sumos Šv. Mišiose, kurias koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, mūsų vyskupijos abu vyskupai. Po Šv. Mišių - iškilminga procesija po Kryžiaus kelio kalnus. Apmąstėme Kristaus Kryžiaus kelią, jungėme savo mintis, rūpesčius, maldas su didžiąja Išganytojo auka.

Sugrįžę į bazilikos šventovę, dalyvavome iškilmingoje kanoninių siuntimų ceremonijoje, kurią pravedė vyskupas Jonas Boruta. Tikybos mokytojai gavo ne tik vyskupo kanonius siuntimus pagal dekanatų klebonų ir Telšių Katechetinio centro rekomendacijas, bet ir Padėkos Raštus už nuoširdų krikščioniškų vertybių puoselėjimą Šeimos metais.

Atlaidų iškilmes baigėme agape parapijos salėje, kur turėjome galimybę pabendrauti ir su kitų dekanatų tikybos mokytojais ir katechetais.  

 

Katechetė V. Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy